Andrzej Chabracki nowym prezesem!

Andrzej Chabracki dotychczasowy skarbnik zarządu został prezesem SPSF. Podczas XI Walnego Zebrania Członków otrzymał mocne poparcie od członków, zdobywając 85 proc. głosów.

To było pierwsze Walne, w którym członkowie Stowarzyszenia mogli wybierać prezesa w wyborach bezpośrednich. To znaczące wzmocnienie pozycji prezesa. Dotychczasowy prezes, Andrzej Kruszewski zdecydował o nie kandydowaniu na prezesa V kadencji (2018-2021). Uczestnicy Walnego zgłosili 5 kandydatur, ale na udział w wyborach ostatecznie zgodziły się dwie osoby – Andrzej Chabracki i Tomasz Walczak.

Andrzej Chabracki jeszcze jako skarbnik podczas XI Walnego Zebrania Członków, omawiając sprawozdanie finansowe fot. Mirek Kaźmierczak

Andrzej Chabracki opowiedział się za kontynuacją działań zarządu IV kadencji (2015-2018) i realizacją planu rozwoju Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów na lata 2018-2021 (przyjęty podczas ostatniego Walnego). Jest zwolennikiem maksymalnie szerokim zarządem składającym się z przedstawicieli różnych regionów Polski.  Na jego wniosek członkowie wybrali do zarządu: Przemysława Chabrackiego (skarbnik), Tomasza Walczaka (wiceprezes), Ryszarda Mariańskiego, Janusza Paszka, Szymona Jasnowskiego (wiceprezes) i Mariusza Kaźmierczaka.

Andrzej Chabracki jako kandydat na prezesa prezentuje program wyborczy

Andrzej Chabracki w ostatnich miesiącach był mocno zaangażowany w reformę Stowarzyszenia, która została zaakceptowana podczas ostatniego Walnego. Jest skutkiem jest m.in. zmiana sposobu zarządzania organizacją i większa reprezentacja w zarządzie.

Nowy prezes jest absolwentem Technikum Budowy Fortepianów, rocznik 1978. Przez pięć lat po skończeniu technikum pracował w Centrali Handlowej Przemysłu Muzycznego jako specjalista ds. pianin i fortepianów w dziale techniki badania jakości. Od 1983 roku związany ze szkołami muzycznymi. Najpierw z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, a następnie z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina, Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz i Zespole Szkół Muzycznych I stopnia w Warszawie im. Stanisława Moniuszki oraz Koncertowym Centrum Edukacji Muzycznej. Współpracuje ponadto z różnymi podmiotami: prywatne szkoły muzyczne, domy kultury (m.in. Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie), obsługuje festiwal Chopin nad Łydynią. Od 20 lat stroi fortepiany podczas Warszawskich Warsztatów Pianistycznych.

Uczestnik kursu w Akademii Steinway`a w Hamburgu. Odbywał miesięczne praktyki z naprawy instrumentów klawiszowych w Niemczech (Konstancja i Hanower).

Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów. W latach  2008-2018 był skarbnikiem zarządu. W poprzednich wyborach, w 2015 roku został wybrany do zarządu IV kadencji z niemal 96% poparciem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top