Nowe władze Stowarzyszenia

Podczas XI Walnego Zebrania Członków wybrano nowego prezesa Stowarzyszenia, zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Stroiciele wybrali również trzech Stałych Pełnomocników SPSF. Prezesem SPSF został Andrzej Chabracki, dotychczasowy skarbnik zarządu.

To było piąte sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków, czyli takie podczas którego są przeprowadzane wybory do władz Stowarzyszenia. Poprzednie wybory odbyły się w 2008 roku (I kadencja trwała rok do czasu rejestracji w KRS, 2009, 2012 i 2015 roku. Przez cztery kadencje Prezesem Stowarzyszenia był Andrzej Kruszewski – jeden z inicjatorów założenia organizacji.

Od tego roku wybory Prezesa Stowarzyszenia są bezpośrednie, tzn. uczestnicy Walnego głosują na konkretną osobę (dotychczas prezesa wybierał zarząd). W wyborach startowały dwie osoby: Andrzej Chabracki oraz Tomasz Walczak. Na Prezesa Stowarzyszenia został wybrany Andrzej Chabracki zgarniając prawie 85 proc. głosów, otrzymując bardzo silny mandat do prowadzenia organizacji.

Zmiana statutu pozwoliła również na zwiększenie liczby członków zarządu do 7 osób. W głosowaniu wybrano do zarządu V kadencji: Przemysława Chabrackiego (Warszawa), Tomasza Walczaka (Gdańsk), Ryszarda Mariańskiego (Kalisz), Janusza Paszka (Katowice), Szymona Jasnowskiego (Warszawa), Mariusza Kaźmierczaka (Warszawa). Podczas I spotkania zarządu wybrano dwóch wiceprezesów: Szymona Jasnowskiego reprezentującego SPSF w Polsce oraz Tomasza Walczaka reprezentującego SPSF w kontaktach międzynarodowych. Wybrano również Przemysława Chabrackiego na skarbnika zarządu.

Podczas Walnego przeprowadzono również wybory do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Marka Koczego (Poznań, przewodniczący Komisji), Andrzej Kruszewski (Warszawa, wiceprzewodniczący Komisji) oraz Zbigniewa Kozerę (Kielce). Do Sądu Koleżeńskiego (pełniącego również rolę Kapituły Członka Honorowego) wybrano członków z południa Polski: Sebastiana Grimę (Katowice), Tomasza Jachowicza (Bielsko-Biała) oraz Tomasza Szmigla (Kraków). Sebastian Grima został przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego oraz Kapituły Członka Honorowego, a Tomasz Jachowicz wiceprzewodniczącym.

Podczas spotkania 3 marca, członkowie Stowarzyszenia zdecydowali również o powołaniu trzech Stałych Pełnomocników SPSF do spraw:

  • Europiano – Tomasz Walczak
  • TBF – Marcin Kaftanowicz
  • Centrum Edukacyjnego w Kaliszu – Wojciech Kuleczka.

Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata, do 2021 roku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top