Plan rozwoju SPSF do 2021 roku

Walne Zebranie Członków podczas spotkania w Warszawie przyjęło jednomyślnie „Plan rozwoju Stowarzyszenia w latach 2018-2021”. To kierunek działań dla podstawa działania dla Prezesa i nowego zarządu.

XI Walne Zebranie Członków/fot. Mirek Kaźmierczak

Stowarzyszenie będzie się rozwijało poprzez realizację celów statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania prestiżu zawodu stroiciela, specjalistyczną edukację zawodową, współpracę z instytucjami, firmami, w tym producentami instrumentów oraz współpracę międzynarodową i profesjonalizację zarządzania stowarzyszenia.

Swoje działania będzie realizować na kilku polach:

  • Członkowie – stałe zwiększanie liczby członków Stowarzyszenia, tak by reprezentacja środowiska była jak najpełniejsza. Cel ten będzie realizowany poprzez organizację specjalistycznych szkoleń zawodowych i współpracę z producentami instrumentów. Planowane jest pielęgnowanie relacji z dotychczasowymi członkami Stowarzyszenia poprzez rozwój indywidualnych podstron na stronie spsf.pl czy stworzenie programu członkowskiego (pakiet zniżek, np. medycznych, prawniczych, ubezpieczeniowych)
  • Podnoszenie prestiżu zawodu – propagowanie wiedzy o stowarzyszeniu, miękki lobbing, organizowanie szkoleń, prelekcji dla nauczycieli i uczniów, wprowadzenie zawodu stroiciela do zawodów artystycznych
  • Współpraca z producentami instrumentów muzycznych – ściślejsza współpraca z producentami – podpisanie umowy o współpracy obejmujące działalność edukacyjną (szkolenia).
Marek Lamert z Yamaha Music Europe jest corocznym gościem Walnego/fot. Mirek Kaźmierczak
  • Tworzenie sieci wokół SPSF – rozwijanie członkostwa wspierającego oraz stworzenie możliwości zostania sympatykiem. Współpraca ze szkołami muzycznymi.
  • Akademia Umiejętności – dalszy rozwój Akademii, organizacja szkoleń dla osób zagranicznych, współpraca merytoryczna z instytucjami (TBF czy Izby Rzemieślnicze) przy egzaminach czy certyfikacji. Współpraca z TBF w zakresie szkolnictwa policealnego.
  • TBF – ścisła współpraca w obszarze działalności edukacyjnej i wzmacniania pozycji szkoły.
  • Ośrodki edukacyjne oraz kulturalne – monitorowanie i ewentualna współpraca, w tym ze szkołami średnimi oraz uczelniami wyższymi.
  • Europiano – regularny udział w spotkaniach grupy i wpływ na jej rozwój/kierunek działalności, organizacja jesiennego spotkania w Kaliszu, przygotowania do organizacji Kongresu Europiano w kolejnych latach, publikacja artykułów.
  • Działalność edukacyjna i informacyjna – prowadzenie portalu internetowego o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz biuletyn informacyjny (kwartalny informator o działalności SPSF) wysyłany do członków, szkół muzycznych i sympatyków.
  • Działalność wydawnicza – wydawanie książek: podręcznik do strojenia oraz monografia przemysłu muzycznego w Kaliszu.
Program rozwoju przyjęto jednogłośnie/fot. Mirek Kaźmierczak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top