MEN nie likwiduje zawodu stroiciela

Wbrew doniesieniom portalu  nie jest planowana likwidacja kształcenia zawodu stroiciela fortepianów i pianin. Od 1 września 2019 roku będzie obowiązywać nowa podstawa programowa dla technika budowy i strojenia fortepianów i pianin.

2 w 1
Dotychczas istniały dwie podstawy programowe: jedna dla technika budowy fortepianów i pianin, a druga dla stroiciela fortepianów i pianin. Pierwsza jest realizowana w Technikum Budowy Fortepianów, drugą realizowano w Szkole Policealnej w Krakowie na kierunku „korektor i stroiciel instrumentów muzycznych”. Po likwidacji tego kierunku, program ten od kilkunastu lat nie był realizowany w żadnej placówce edukacyjnej.

Na podstawie screenów z portalu kobieta.onet.pl

Program opracowany przez 13 stroicieli
Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów w lipcu 2016 roku zostało zaproszone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (na zlecenie MEN) do opracowania nowej podstawy programowej. Przez dwa lata nad nowym programem nauczania pracowało 13 stroicieli, w tym 10 członków SPSF: Marcin Kaftanowicz, Wojciech Kuleczka, Przemysław Chabracki, Leszek Konstanciak, Tomasz Jachowicz, Jarosław Musiał, Maciej Musiał, Piotr Gazdowicz, Tomasz Szmigel, w imieniu przedsiębiorców Ryszard Mariański oraz spoza SPSF Paweł Kowalczuk, Przemysław Naleziński i Marian Krawczyk.
Wcześniej, w 2013 roku, prace nad nową podstawą programową w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) prowadziła grupa 4 stroicieli z SPSF: Andrzej Kruszewski, Andrzej Chabracki, Tomasz Szmigel i Tomasz Jachowicz.

Zmiana a nie likwidacja
Efektem ich wielomiesięcznych dyskusji jest opracowanie jednej, nowej podstawy programowej. Zmieni się nazwa zawodu z „technika budowy fortepianów i pianin” na „technika budowy i strojenia fortepianów i pianin”. W programie nauczania budowniczego znajdowały się dotychczas elementy strojenia. Stąd zdecydowano o modyfikacji tego programu i stworzeniu w ramach zawodu dwóch kwalifikacji, które każdy absolwent z nowym tytułem technika będzie musiał ukończyć: budowa i renowacja fortepianów i pianin (kwalifikacja AUD.03) oraz strojenie i korekta fortepianów i pianin (kwalifikacja AUD.04).

Bez wpływu na dotychczasowych stroicieli
Nowa podstawa programowa na poszczególnych etapach jej opracowywania była konsultowana ze Stowarzyszeniem Polskich Stroicieli Fortepianów, a nasze uwagi zostały uwzględnione. 21 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie otrzymało projekt rozporządzenia do konsultacji. Nie zostały wniesione żadne uwagi. Obecnie rozporządzenia czeka na zatwierdzenie. Nowy program będzie realizowany od 1 września 2019 roku w Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu.
Zmiana ta powinna pozytywnie wpłynąć na podniesienie jakości kształcenia w tym zawodzie. Pozostanie bez wpływu na dotychczasowych pracowników szkół muzycznych, akademii muzycznych, instytucji kultury – zawód stroiciela istniał, istnieje i będzie istnieć.

Informacja prawna:
Projekt rozporządzenia MEN (załącznik nr – branża audiowizualna, strona 21-42): legislacja.rcl.gov.pl

Zdjęcie wyróżnione pochodzi ze strony tbf.kalisz.pl (fot. Cezary Promny).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top