Gra o złoty fortepian

27 kwietnia 2022 roku w Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera w Kaliszu odbył się ogólnopolski konkurs piosenki pt. „Gra o złoty fortepian”. Stowarzyszenie reprezentował Wojciech Kozłowski, wiceprezes SPSF oraz Elwira Fibiger, pierwsza członek honorowa SPSF.

Cel konkursu
Celem konkursu było wspieranie osób uzdolnionych wokalnie i rozwijanie talentów estradowych, propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży, twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród młodzieży, promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie, wyłonienie utalentowanej młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki oraz promocja Technikum Budowy Fortepianów – jedynej takiej szkoły w Polsce.

Eliminacje i finał konkursu
Uczestnikami Konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z klas 4-8, z całej Polski, którzy występowali jako soliści, solistki i duety. Konkurs przebiegał trzyetapowo:
I etap – eliminacje online
II etap – półfinał
III etap – finał (występ z zespołem TBFu Tajną Bandą Fibigera)

Laureaci
Do finału zakwalifikowało się pięcioro uczestników. Jury przyznało pierwsze miejsce Rozalii Piątkowskiej z Kalisza. Drugie miejsce zajęła Karina Gradomska z Sokołowa, a trzecie miejsce przypadło Marianna Piątkowska z Kalisza. Wyróżnienie otrzymały również Amelia Grzelaczyk z Kalisza oraz Natalia Gawłowicz z Opatówka. Nagrodę specjalną Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjno-Artystycznych „Te Ka” otrzymał Bartosz Strzelczyk z Kobierna. Finaliści otrzymali statuetki złotego fortepianu, książki Elwiry Fibiger „Fortepian moja miłość” oraz nagrody rzeczowe.

Nagrody
Nagrody zostały ufundowane m.in. przez Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów oraz członków SPSF: Kowalczyk Piano Sylwester Kowalczyk, Piano Renovation Professional S.C. Wojciech Kozłowski, WR-PIANO Wojciech Rosiński, Piano-Studio. Renowacja i remont fortepianów i pianin Ryszard Mariański.

Scroll to Top