SPSF na Akademii „Piano e Forte”

Andrzej Chabracki (prezes SPSF), Zenon Kulik (członek SPSF) oraz prof. Beniamin Vogel (członek honorowy SPSF) uczestniczyli w Akademii „Piano e Forte”, która była wydarzeniem towarzyszącym VI edycji festiwalu i konkursu pianistycznego „Piano e Forte” w Krakowie.

Akademia „Piano e Forte” to cykl wykładów i warsztatów dotyczących historii i budowy fortepianu, praktyk wykonawczych i literatury fortepianowej. Tematem festiwalu była historia ewolucji fortepianu determinowana rozwojem repertuaru fortepianowego i sposobem wykonania utworów na instrumentach historycznych i współczesnych.

Marta Polańska i prof. Beniamin Vogel/fot. Mirek Kaźmierczak

Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato było partnerem SPSF przy organizacji Piano Congress 2022. Wówczas Marta Polańska (prezes zarządu i dyrektor artystyczny Festiwalu) prowadziła seminarium dotyczące związku rozwoju instrumentu z ewolucją repertuaru fortepianowego i warsztaty z budowy fortepianu, a szczególnie mechanizmu fortepianowego na oryginalnym przykładzie budowy takiego mechanizmu z klocków Lego.

Poznanie budowy mechanizmu fortepianowego z pomocą klocków Lego? Udowadnia to Marta Polańska podczas swoich prezentacji fot. Mirek Kaźmierczak

Kontynuacją tej współpracy było zaproszenie Andrzeja Chabrackiego, który podczas Akademii wygłosił wykład na temat fortepianu. Nawiązując do tematu Piano Congress 2022 „Fortepian wczoraj, dziś i jutro” Prezes stowarzyszenia przedstawił historię rozwoju fortepianu, ewolucje całej konstrukcji, jak i poszczególnych zespołów.

Andrzej Chabracki opowiadał o pracy stroiciela fortepianów/fot. Mirek Kaźmierczak

Szczególną uwagę zwrócił na rozwiązania, jakie zaszły w ciągu XIX wieku i nadal funkcjonują. Mówił też o historii problemów z wyznaczeniem wysokości stroju i jego wpływem na konstrukcję fortepianu oraz obecnie, jak nawet niewielkie, ale częste zmiany jego wysokości wpływają na stabilność stroju. Wspomniał o pracy stroiciela, o jego wpływie na ostateczny efekt pracy kompozytora oraz pianisty i satysfakcji, jaką w efekcie odczuwa publiczność uczestnicząca w koncercie.

Przy tej okazji wspomniał o liście, jaki SPSF otrzymało z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. List ten podkreślał szczególną rolę stroiciela oraz docenienie jego pracy przez wpisywaniu imienia i nazwiska na materiałach informacyjnych o wydarzeniach, na które przygotowuje fortepian.

Zenon Kulik porowadził warsztaty instrumentologiczne z fortepianu, a prof. Beniamin Vogel wygłosił wykład „Fortepian w epoce romantyzmu”. Prof. Beniamin Vogel sprawował również honorowy patronat naukowy nad festiwalem.

Akademia „Piano e Forte” była wydarzeniem towarzyszącym
VI edycji festiwalu i konkursu pianistycznego „Piano e Forte” w Krakowie

Organizatorem „Piano e Forte” jest Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato. Tegoroczna edycja odbyła się w terminie 27 lutego – 4 marca 2023 roku.

Scroll to Top