Spotkanie Zarządu SPSF

Dnia 23.06.2009 r. odbyło się spotkanie Zarządu SPSF w gościnnej dla Stowarzyszenia restauracji Bell Epoqe.

Na spotkaniu obecni byli:Andrezj Kruszewski, Andrzej Włodarczyk, Andrzej Chabracki, Mariusz Kaźmierczak, Szymon Jasnowski oraz Krzysztof Dymek.

Uchwałą Stowarzyszenia dnia 23.06.2009 r. do Stowarzyszenia włączeni zostali dwaj nowi członkowie:

– Dominik Bukowski

– Michał Skiba.

Na spotkaniu Zarząd SPSF uchwalił decyzję o niepodejmowaniu prób zmiany obecnej sytuacji prawno administracyjnej związanej z etatami (ilość godzin pracy) stroicieli zatrudnionych w instytycjach państwowych oraz przypisaną do etatu ilością instrumentów. Jednakże SPSF będzie podejmowało działania w celu udzielenia wszelkiej możliwej pomocyw konkretnych przypadkach na prośbę zainteresowanego członka SPSF w ramach istniejących przepisów.

Stowarzyszenie podjęło decyzję o próbie przygotowania przekrojowego raportu o stanie instrumentów w Polsce. Raport ma dotyczyć szkół muzycznych, wyższych uczelni muzycznych oraz instytucji kulturalnych. Punktem wyjścia do przeprowadzenia raportu ma być stworzenie ankiety. Ustalono, że roboczo ankieta będzie zawierała następujące elementy: marka instrumentu, rozróżnienie pianino/fortepian, rocznik instrumentu, opis ogólnego stanu instrumentu ( bardzo dobry, dobry, średni, do remontu, zly, do kasacji), opis stanu najważniejszych elementów instrumentu jak młotki, mechanika czy klawiatura. Po przygotowaniu ankieta zostanie przesłana do członków  stowarzyszenia.

Zarząd postanowił,że razem z ankietą rozesłany zostanie list do dyrekcji instytucji opisujący cele i zakres sondażu. 

Zarząd Stowarzyszenia przystępując do realizacji niniejszego raportu pragnie dotrzeć z jego wynikami do  Osób i Gremiów podejmujących decyzję o finansowaniu zakupu nowych instrumentów w instytucjach muzycznych oraz remontów dotychczas eksploatowanych instrumentów.

Na spotkaniu poruszono kwestie zwrócenia się do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o przyznanie lokalu z przeznaczeniem na siedzibę naszego stowarzyszenia oraz lokalu czy miejsca na zorganizowanie historycznej wystawy polskich producentów fortepianów i pianin   dla uczczenia zbliżającego się Jubileuszowego Roku Chopinowskiego (2010).

Redakcja: SPSF

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top