Hradec Králové – Kongres Stowarzyszenia EUROPIANO

Od powstania SPSF-u wielu członków stowarzyszenia podnosiło temat przystąpienia do Europiano; także koledzy wracający z corocznych targów muzycznych we Frankfurcie nadmieniali w rozmowach, że przedstawiciele europejskiego stowarzyszenia stroicieli dopytują się o obecność polskich stroicieli w Europiano.

Analizując powyższe, Zarząd Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów zdecydował podjąć działania mające urzeczywistnić oczekiwania kolegów. Szczęśliwy finał przedsięwzięcia nastąpił 28 maja 2009 roku w Hradec Králové.

W dniach od 26-31.05 w Pradze oraz Hradec Králové odbywał się Kongres Europiano. Trzeciego dnia na Generalnym Zebraniu wszystkich przedstawicieli Związków Krajowych zgodnie z przewidzianym w agendzie 11 punktem spotkania zebrani jednogłośnie w poczet członków Eropiano przyjeli nasze Stowarzyszenie.

Po części oficjalnej miało miejsce niezwykle serdeczne spotkanie przedstawicieli SPSF  z Prezydentem Europiano, Nielsem Jansenem. Pan Jansen wyraził swoje wielkie zadowolenie z naszej obecności w Hradec Králové i gorąco zachęcał do czynnej współpracy w ramach Europiano. Przedstawił członkowstwo SPSF w Europiano, jako kolejną bardzo efektywną możliwość rozwoju profesjonalizmu dla wszystkich kolegów zrzeszonych w SPSF.

Redakcja: SPSF

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top