Takie były początki. Wiosną 2007 roku…

Rok 2007. 17 marca. Zwykły, raczej pochmurny dzień wiosenny. Skromna sala w której czasem pewnie wesele sie odbywa, a innym razem, być może obwodowa komisja przyjmuje i zlicza na kartkach wyrażoną wolę ludu. W takiej scenerii w Kadach, koło Grodziska Mazowieckiego spotkała sie liczna grupa stroicieli fortepianów, mając za cel, powołanie do życia własnego stowarzyszenia zawodowego.

Na to spotkanie, oficjalnie później nazwane Zjazdem Założycielskim Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów przybyło 37 osób. Liczba bardzo radująca organizatorów, gdyż wyraźnie przewyższająca kworum potrzebne do wiążącego podjęcia przewidzianych pod głosowanie pstulatów i uchwał, świadcząca również o zainteresowaniu środowiska inicjatywą oficjalnego zrzeszenia i koleżeńskiej współpracy wśród osób, dla których fortepian jest istotną domeną zawodowa.

Inicjatorami całego przedsięwzięcia było dwóch naszych kolegów Anrzei: Panowie Kruszewski i Włodarczyk. Determinacja naszych zacnych kolegów pozwoliła, by obecne od dawna w rozmowach stroicieli Stowarzyszenie jako: „…dobrze by było, żeby w końcu było…” stało sie faktem.

Wartą odnotowania, jest miła koleżeńska atmosfera całego spotkania, a także dobrze przygotowany, merytoryczny i wartki przebieg spotkania.

Zebrani głosując jednomyślnie powołali do istnienia stowarzyszenie o przyjętej nazwie: Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów, oraz wybrali pięć osób z pośród obecnych, do komitetu organizacyjnego mającego reprezentować wszystkich członków Stowarzyszenia w sprawach powstania SPSF i jego rejestracji.

W skład komitetu weszli: Andrzej Kruszewski, Andrzej Włodarczyk, Andrzej Chabracki, Szymon Jasnowski oraz Mariusz Kaźmierczak

Redakcja: SPSF

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top