VI Walny Zjazd SPSF w Kaliszu przeszedł do historii…

Zakończył się szósty Walny Zjazd SPSF. Głównym tematem tego spotkania były perspektywy rozwoju SPSF w najbliższej przyszłości. Dzięki zaangażowaniu obecnych członków Stowarzyszenia obrady należy uznać za bardzo owocne, co jest dla zarządu potwierdzeniem aprobaty jego działań. Zarząd w pełnym jego składzie oraz komisja rewizyjna i sąd koleżeński jednogłośnie uzyskały absolutorium od osób zebranych w sali obrad. Zainteresowanie ze strony członków SPSF problemami bieżącymi dało początek dyskusjom na wiele tematów. Wśród nich na pierwszym planie było pozyskanie nowego lokalu dla SPSF. Miło nam oznajmić, że nasze starania doprowadziły do spełnienia tego celu. Nieoceionej pomocy w jego osiągnięciu udzielił nam Pan Paweł Olek (na zdjęciu pierwszy z prawej). Nota bene kaliszanin.

Zjazd rozpoczęliśmy już w piątek 10 maja od złożenia wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą Gustawowi A. Fibigerowi oraz spotkania z Panem Wojciechem Wielgoszem, wykładowcą technologii w Technikum Budowy Fortepianów, niejako następcą naszego honorowego członka profesora Bolesława Kwiatkowskiego,

Wśród istotnych wydarzeń związanych ze zjazdem należy też odnotować wizytę członków SPSF w fabryce Schimmela w Kaliszu oraz firmie SAP Renovation Sp. z o.o. Byliśmy podjęci przez dyrektora fabryki Pana Pawła Szymkowiaka oraz Viceprezesa firmy SAP, Zbigniewa Szmaję. Zaprezentowano nam proces produkcyjny w obu tych firmach. Liczymy, że spotkanie to poszerzy wachlarz współpracy pomiędzy stroicielami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu i wyżej wspomnianymi instytucjami.

Do bardzo interesujących należy również zaliczyć prelekcję Pana Stephena Paulello dotyczącą tzw. naciągu hybrydowego. Jest to całkowita „nowość” – jeśli tak to można określić – w dziedzinie produkcji nowych i restauracji używanych fortepianów. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy zaznajomić się z tym tematem od samego twórcy zagadnienia, z pierwszej ręki. Dziękujemy naszym członkom Ryszardowi Mariańskiemu oraz Piotrowi Kosterze za ich starania, aby ów wykład mógł się odbyć podczas tegorocznego zjazdu. Osobne podziękowania kierujemy pod adresem Pani Agnieszki Tomaszewskiej za niezwykle sprawne i staranne tłumaczenie tej interesującej prelekcji z niewątpliwie rzeczową znajomością tematu.

Redakcja: SPSF

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top