Nowy Statut Stowarzyszenia z 11.V.2013 r.

Z przyjemnością pragniemy oznajmić, iż Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 24-tym lipca tego roku wydał pozytywną opinię dotyczącą prawidłowości protokołu z Walnego Zebrania w Kaliszu wraz z wszystkimi załącznikami do niego i skierował je do oceny Prezydent m. Warszawy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. O ile ratusz nie wniesie żadnych zastrzeżeń Sąd Rejonowy wyda prawomocną decyzję o ważności Walnego Zebrania z dnia 11-go maja. Wśród załączników znalazł się oczywiście nasz „nowy” Statut Stowarzyszenia z zaplanowanymi zmianami. Treść Statutu w nowej formie jest już dostępna na naszym serwerze. Można się zatem z nim zapoznać. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury.

Redakcja: SPSF

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top