Powstała Kapituła Członka Honorowego

Podczas VII Walnego Zebrania Członków SPSF w Chorzowie, została powołana Kapituła Członka Honorowego. Jest to kolegialny organ doradczy, którego celem jest opiniowanie zgłoszeń o nadanie tytułu członka honorowego SPSF.

Stowarzyszenie tym szczególnym tytułem zdecydowało się dotychczas uhonorować trzy osoby: Beniamina Vogla, Bolesława Kwiatkowskiego i Elwirę Fibiger.

Przed ostatnim Walnym członkowie Stowarzyszenia sygnalizowali potrzebę uhonorowania kilku osób. Wobec coraz większego zainteresowania zdecydowano się na powołanie organu doradczego – Kapituła Członka Honorowego. W jej skład weszli: Marek Koczy, Marian Twardy, Marcin Augustyniak i Andrzej Włodarczyk. Kapituła Członka Honorowego podczas inauguracyjnego zebrania wybrała przewodniczącego – Marka Koczego oraz wiceprzewodniczącego – Marcina Augustyniaka.

kapitula 

Członkowie Stowarzyszenia zdecydowali – podczas obrad w Chorzowie – o uchwaleniu regulaminu działania Kapituły. Na jego podstawie, kandydatury do tytułu Członka Honorowego są rozpatrywane w dwóch terminach: do końca września i do końca lutego. Zgłoszenie powinno zawierać sylwetkę kandydata oraz uzasadnienie nadania tytułu przez wnioskodawców. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Kapitułę, przewodniczący przekazuje pozytywną opinię Zarządowi, który składa formalny wniosek o nadanie tytułu Członka Honorowego Walnemu Zebraniu Członków (najbliższe spotkanie odbędzie się 21 marca 2015 roku).

Kadencja obecnego składu Kapituły trwa rok. Każda kolejna będzie trzyletnia, podobnie jak innych władz statutowych Stowarzyszenia.

Wnioski o nadanie tytułu Członka Honorowego SPSF należy przesyłać na adres sekretariat@spsf.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top