Szkolenie: strojenie dawnych instrumentów i stabilność stroju

Akademia Umiejętności SPSF organizuje szkolenie z zakresu „Strojenie dawnych instrumentów muzycznych i stabilność stroju”, które odbędzie w terminie 23-25 stycznia 2015 roku. Szkolenie poprowadzi Jacek Guzowski, Szymon Jasnowski oraz Jarosław Bednarski.Program szkolenia:
Strojenie dawnych instrumentów muzycznych
1. Krótki przegląd wybranych instrumentów muzycznych:
a) monochord (prezentacja)
b) klawikord (-raczej tylko zdjęcia)
c) klawesyn (prezentacja)
2. Kilka zagadnień związanych z fizycznymi zjawiskami
a) mody drgań
b) interferencje
c) ew. nieharmoniczność drgań
3. Badania związane ze strojeniem instrumentów
a) komat pitagorejski (realizacja na klawesynie)
b) komat syntoniczny (realizacja na klawesynie)
4. Omówienie wybranych systemów strojenia instrumentów w różnych epokach
-praktyczna realizacja
5. Dyskusja na wybrane tematy

klawesyn 1

Stabilność stroju pianin i fortepianów
1. Praca kołka i klucza w pianinie oraz w fortepianie (różnice)
a) strojnica otwarta
b) strojnica z otworami typu Steinway
c) strojnica z dyblami.
2. Zagadnienia związane z stabilnością stroju
a) wpływ temperatury
b) wpływ wilgotności
c) lokacja instrumentu
3. Techniki ustawienia kołka
a) podnoszenie stroju
b) opuszczenie stroju
4. Ergonomia pracy stroiciela

klawesyn3

Piątek, 23 stycznia(12 godzin w systemie akademickim):
Prowadzenie Jacek Guzowski
10.00-12.15 – Strojenie dawnych instrumentów muzycznych
12.15-12.30 – przerwa kawowa
12.30-14.45 – Strojenie dawnych instrumentów muzycznych
14.45-15.30 – lunch
15.30-17.00 – Strojenie dawnych instrumentów muzycznych
17.00-17.15 – przerwa kawowa
17.15-18.45 – Strojenie dawnych instrumentów muzycznych

Sobota, 24 stycznia – (12 godzin w systemie akademickim):
Prowadzenie Szymon Jasnowski/Jarosław Bednarski
9.00-11.15 – Stabilność stroju pianin i fortepianów
11.15-11.30 – przerwa kawowa
11.30-13.45 – Stabilność stroju pianin i fortepianów
13.45-14.30 – lunch
14.30-16.45 – Stabilność stroju pianin i fortepianów
16.45-17.00 – przerwa kawowa
17.00-19.15 – Stabilność stroju pianin i fortepianów

Niedziela, 25 stycznia – (8 godzin w systemie akademickim):
Prowadzenie Szymon Jasnowski/Jarosław Bednarski
10.00-12.15 – Stabilność stroju pianin i fortepianów
12.15-12.30 – przerwa kawowa
12.30-14.00 – Stabilność stroju pianin i fortepianów
14.00-14.45 – lunch
14.45-17.00 – Stabilność stroju pianin i fortepianów
17.00-17.15 – podsumowanie, rozdanie zaświadczeń i zakończenie szkolenia

Biogram prowadzących szkolenie:
Jacek Guzowski
Absolwent Wydziału Reżyserii Dźwięku Akademi Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Wcześniej ukończył szkołę muzyczną II stopnia w klasie organów Początki swojej ścieżki zawodowej wiązał z organmistrzostwem, a następnie rozwijał swoje umiejętności na stanowisku stroiciela fortepianów w Redakcji Nagrań Muzycznych II Programu
Polskiego Radia. Obecnie jest stroicielem warszawskich szkół muzycznych. Jest pasjonatem klawiszowych instrumentów dawnych. Od wielu lat prowadzi kursy temperacji historycznych i strojenia klawesynu w ramach „Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej ”. Zapraszany jest przez szkoły i akademie muzyczne do prowadzenia zajęć z zakresu budowy, regulacji i strojenia klawesynów.

Szymon Jasnowski
Technik budowy fortepianów, posiada Dyplom Akademii Steinwaya, pracuje w Filharmonii Narodowej; na stałe współpracuje z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina,  Operą Narodową,  Polskim Radiem  oraz najważniejszymi firmami nagraniowymi  w Warszawie.  Współpracował z większością wybitnych pianistów z całego świata.

Jarosław Bednarski – stroiciel fortepianów w piątym pokoleniu. Zawodowo związany z Uniwersytetem Fryderyka Chopina i Filharmonią Narodową. Od lat obsługuje największe imprezy pianistyczne w kraju: Międzynarodowy Konkurs Chopinowski, Festiwal w Dusznikach-Zdrój, Konkurs Paderewskiego w Bydgoszczy. Technik rekomendowany przez firmę Steinway & Sons. Posiada Dyplom Steinway Academy oraz tytuł stroiciela koncertowego nadany przez firmę Steinway & Sons w Hamburgu.

Informacje organizacyjne:
Termin: 23-25 stycznia 2015 roku
Miejsce: Warszawa
Czas szkolenia: 30 godziny liczone w systemie akademickim, przerwy kawowe i przerwy obiadowe.
Koszt: 600 zł – członkowie SPSF, 600 zł – uczniowie TBF w wieku minimum 18 lat oraz absolwenci TBF z ostatnich pięciu lat, 1800 zł – pozostałe osoby. Koszt obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat (zaświadczenie według wzoru MEN nr 5). Nocleg i wyżywienie we własnym zakresie.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, drogą e-mailową na adres: sekretariat@spsf.pl. Wpłaty należy dokonywać niezwłocznie od zgłoszenia na szkolenie, na konto bankowe: Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów 65 1440 1387 0000 0000 0839 8593. Rezerwacja miejsc następuje po dokonaniu wpłaty. Stowarzyszenie pobiera opłatę administracyjną w wysokości 10 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji z warsztatów do 14 dni przed ich rozpoczęciem, gdy jest to krótszy termin opłata wynosi 25 proc. wartości kursu. Rezygnacja na 3 dni i w krótszym terminie, przed szkoleniem jest równoznaczna ze zgodą na pobranie opłaty w wysokości 100 proc. wartości szkolenia. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku. Rezygnacja na 3 dni przed terminem szkolenia jest równoznaczna ze zgodą na pobranie opłaty w wysokości 100 proc. wartości szkolenia.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu (zaświadczenia MEN według wzoru nr 5).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top