Dawne stroje i stabilność strojenia – podsumowanie.

W dniach 23-25 stycznia odbyło się kolejne, pierwsze dwuczęściowe, szkolenie zorganizowane przez Akademię Umiejętności SPSF.
Szkolenie odbywało się w Warszawie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz.

Część pierwsza odbyła się w piątek 23 stycznia. Zajęcia prowadzone przez Jacka Guzowskiego obejmowały swoją tematyką strojenie dawnych instrumentów muzycznych.
Uczestnicy kursu zapoznali się z dawnymi strojami, poznali ich genezy i różnice między nimi. Każdy omawiany rodzaj stroju był później w praktyce prezentowany na klawesynie przez Pana Jacka.

klawesyn strojenie

Druga część szkolenia to stabilność stroju prowadzona wspólnie przez Szymona Jasnowskiego i Jarosława Bednarskiego.
Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym prowadzący pokazali swoje sposoby strojenia, omawiali postawę stroiciela podczas pracy, sposoby trzymania klucza stroicielskiego, zasadę poruszania kluczem, różnice między poszczególnymi kluczami wraz z ich zastosowaniem w różnych instrumentach oraz różnice w strojeniu instrumentów z różnymi strojnicami.

bednarski

Każdy miał możliwość zaprezentowania swojego sposobu strojenia, a który sposób był również omawiany przez prowadzących i uczestników.
Następnie uczestnicy zostali podzieleni na dwu-, trzyosobowe grupy i każda grupa udała się do osobnych sal, w których, na instrumentach udostępnionych przez dyrekcję szkoły, mieli możliwość praktycznego sprawdzenia informacji przekazanych przez prowadzących.

strojenie

Podczas strojenia prowadzący na bieżąco korygowali postawy stroicieli, pracę klucza i omawiali problemy powstałe podczas pracy.

Szkolenie zakończyło się tradycyjnym wspólnym zdjęciem oraz rozdaniem zaświadczeń i certyfikatów uczestnikom.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor Doroty Popławskiej za udostępnienie szkoły i instrumentów na czas szkolenia oraz prowadzących: Jacka Guzowskiego, Jarosława Bednarskiego i Szymona Jasnowskiego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top