VIII Walne Zgromadzenie Członków – podsumowanie

21 marca 2015 roku odbyło się VIII już Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów.

Obrady odbywały się w Warszawie, w hotelu Campanile.

Walne, tradycyjnie już, poprzedzone było dniem integracyjnym, jednak część członków przybyła do Stolicy już w czwartek. Wśród przybyłych wcześniej byli między innymi członkowie powołanego rok wcześniej Zespołu Roboczego ds. opracowania Rekomendowanego Cennika Usług. Zespół spotkał się w czwartek w naszej siedzibie na Wareckiej w celu zakończenia prowadzonych przez cały rok prac. Po ostatnich uwagach przyjęty został projekt cennika przedstawiony później  podczas obrad wszystkim członkom.

W piątek o godzinie 10 przed hotelem Campanile spotkało się 18 członków Stowarzyszenia i tym samym rozpoczęła się wycieczka. Pierwszym punktem wycieczki były zabytkowe Filtry Lindleya, będące częścią warszawskich wodociągów. Miejsce o tyle ciekawe, że niedostępne dla wszystkich i o każdej porze.

Pierwszym miejscem było Muzeum Filtrów, w którym mieliśmy okazję zapoznać się z historią filtrów, etapami budowy, zasadą ich działania, szczegółami technicznymi, rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi na przestrzeni lat działalności. Następnie przeszliśmy do budynku Zakładu Filtrów Pospiesznych im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, w których woda filtrowana jest za pomocą systemu pomp i urządzeń filtracyjnych. Po drodze mieliśmy okazję zobaczyć ścisłe centrum Warszawy z bardzo nietypowej strony. Nie ma innego takiego miejsca w Warszawie, z którego była by możliwość ujrzenia centrum z podobnej perspektywy.

VIII walne - filtry centrum
Widok na centrum Warszawy.

 

Z Zakładu Filtrów Pospiesznych udaliśmy się do niesamowitych Filtrów Powolnych, w których z kolei filtracja polega na powolnym grawitacyjnym przesiąkaniu wody przez kolejne warstwy filtracyjne. Był to ostatni punkt niesamowitej wycieczki po filtrach.

VIII walne - zakład filtrów pospiesznych
Zakład Filtrów Pospiesznych im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego
VIII walne - filtry powolne
Filtry Powolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamtąd udaliśmy się na Plac Narutowicza, gdzie czekał już na nas zabytkowy tramwaj, z pianinem, które oczywiście zostało przetestowane. Tramwajem przejechaliśmy na prawą stronę Wisły do pętli przy Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa – jednej z największych świątyń w Warszawie, dwukondygnacyjnej, przy czym wypada zaznaczyć, że dolna kondygnacja może pomieścić do 10 000 osób – skąd po krótkim przystanku udaliśmy się do nowo otwartej linii metra, żeby w ten sposób wrócić na drugą stronę Wisły i odwiedzić siedzibę Stowarzyszenia na Wareckiej.

VIII walne - tramwaj
Podróż tramwajem

 

Po krótkim odpoczynku w naszej siedzibie i obiedzie udaliśmy się do Narodowego Instytutu im. Fryderyka Chopina, po czym zmęczeni wróciliśmy do hotelu.

Ostatnim punktem dnia była biesiada w restauracji „U Szwejka”, gdzie dołączyli do nas kolejni członkowie oraz zaproszeni goście, Elwira Fibiger, Jacek Łoziński oraz przedstawiciele firmy Zibi – partnera Walnego Zgromadzenia, oficjalnego przedstawiciela firmy Steinway & Sons.

Obrady rozpoczęły się w sobotę 21 marca, z niewielkim opóźnieniem ze względów technicznych, co na szczęście nie miało większego wpływu na cały plan Zgromadzenia.

VIII Walne Zgromadzenie Członków - obrady
VIII Walne Zgromadzenie Członków – obrady

Po wyborze przewodniczącego zebrania i Komisji Skrutacyjnej nastąpiło przyjęcie porządku obrad i przystąpiono do wykonywania kolejnych punktów obrad. W trakcie obrad Pani Magdalena Piotrowska – Marketing Manager firmy Zibi s.a. zaprezentowała członkom sylwetkę firmy, jej dotychczasowe osiągnięcia i plany na przyszłość, zapewniając o otwartości na współpracę z członkami SPSF.

W dalszej części obrad przedstawiono Członkom sprawozdania z prac zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz z działalności Akademii Umiejętności SPSF. Został także przedstawiony plan szkoleń na 2015 rok. Patronem Akademii Umiejętności został na wniosek, z jakim w zeszłym roku wystąpił Marek Koczy Erwin Stütz.

Następnie odczytano i przyjęto opracowany przez Andrzeja Włodarczyka Kodeks Etyczny oraz zostały rozdane Karty Stroiciela wraz z rekomendacjami.

Kolejnym punktem obrad było zgłaszanie kandydatów do Zarządu, oraz na stanowisko pełnomocnika ds. kontaktów z Europiano.

Po przerwie obiadowej Andrzej Chabracki przedstawił sprawozdanie finansowe, które zostało przyjęte raz z przedstawionymi wcześniej sprawozdaniami a Zarządowi zostało udzielone absolutorium.

VIII Walne Zgromadzenie Członków - zarząd
VIII Walne Zgromadzenie Członków – zarząd

O współpracy Stowarzyszenia z Technikum Budowy Fortepianów (o porozumieniu, dotychczasowych działaniach i planach na przyszłość) opowiedział Marcin Kaftanowicz.

Marcin Augustyniak przedstawił sprawozdanie z działania Kapituły Członka Honorowego, po czym Walne Zgromadzenie zgodziło się na przyjęcie w poczet Członków Honorowych SPSF prof. Wojciecha Świtały.

Krótkim wystąpieniem zaszczyciła nas Pani Elwira Fibiger – Członek Honorowy SPSF, po czym w tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd.

Po krótkiej przerwie technicznej głos zabrał Marek Lamert – Członek wspierający.

Następnie w głosowaniu wybrano pełnomocnika ds. kontaktów z Europiano,  składy Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz  nowy Zarząd.

Ustalono także termin kolejnego – IX już – Walnego Zgromadzenia Członków na 8-10 kwietnia 2016 roku. Padły propozycje Lusławic lub pałacu w Obrzycku jako miejsc gdzie owe zgromadzenie mogło by się odbyć, ale jednocześnie postanowiono, że to Zarząd ostatecznie dokona wyboru miejsca kolejnego Walnego.

Po tych ustaleniach nastąpiło oficjalne zakończenie VIII Walnego Zgromadzenia Członków.

W tym miejscu pragniemy wszystkim Państwu podziękować i pogratulować tak licznego pojawienia się na Walnym. W tym roku na Walne przybyło 47 Członków, co oznacza, że padł nowy rekord jeżeli chodzi o frekwencję, z czego jesteśmy niezmiernie dumni.

Bardzo cieszymy się, że ogromna większość Członków chce i bierze udział w życiu Stowarzyszenia, mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie nas tylko więcej!

Do zobaczenia za rok!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top