Tomasz Walczak został pełnomocnikiem ds. Europiano

Mamy pełnomocnika do kontaktów z Europiano

SPSF ustanowiło pełnomocnika ds. kontaktów z Europiano. Doceniając rolę Europejskiej Unii Europiano i planując aktywniejszą działalność na forum europejskim, VIII Walne Zebranie Członków powołało na to stanowisko Tomasza Walczaka, członka stowarzyszenia i właściciela gdańskiej firmy Nord-Piano. 

Przynależność członków SPSF do Europiano jest obowiązkowa. Taką decyzję podjął zjazd założycielski SPSF, jeszcze w 2007 roku. Każdy z 65 członków SPSF ma prawo posługiwania się logiem Europiano na wszystkich materiałach promocyjnych. Cztery razy w roku ukazuje się specjalistyczne pismo, wysyłane tylko w prenumeracie do członków Europiano.

Choć SPSF – jako reprezentant Polski – wstąpił do Europiano w 2008 roku, to dotychczas aktywniej nie działał na forum europejskiej unii. Podczas Walnego Zebrania stroiciele proponowali, by karta stroiciela w przyszłości była wydrukowana w dwóch językach i zawierała również – obok SPSF – logo Europiano. To szczególnie istotne w kontaktach międzynarodowych, gdzie karta stroiciela jest dokumentem potwierdzającym umiejętności stroiciela i przynależność do organizacji zawodowej.

Tomasz Walczak został pełnomocnikiem ds. Europiano
Tomasz Walczak został pełnomocnikiem ds. kontaktów z Europiano

Sugerowano również, by w Polsce zorganizować Kongres Europiano, gdzie zjechaliby stroiciele ze wszystkich krajów europejskich, zrzeszonych w Europiano. Coroczny kongres odbywa się we wrześniu, co roku w innym mieście. W tym roku jest to Moskwa, rok temu było to francuskie Le Mans.

W najbliższych latach SPSF zbuduje i będzie wzmacniać kontakty robocze z przedstawicielami Europiano. Poprzez pełnomocnika będzie mogło być obecne podczas targów Mussik Messe we Frankfurcie n/Menem.

Podczas obrad Walnego zgłoszono trzy osoby do tej funkcji. Przeważającą liczbą głosów wybrano Tomasza Walczaka, który dotychczas nieformalnie uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami Europiano.  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top