Zarząd kontynuacji

Po Walnym Zebraniu Członków w Chorzowie, zdecydowano, że spotkania sprawozdawczo-wyborcze odbywać się będą w Warszawie. W Warszawie zatem odbyło się VIII Walne Zebranie Członków. Najważniejszym punktem obrad był wybór nowych władz, w tym zarządu SPSF, na IV kadencję. 

Zgodnie ze statutem do zarządu może kandydować członek zwyczajny stowarzyszenia. Członków zarządu wybiera się większością głosów. Walne nie wybiera osób na poszczególne funkcje, tylko osoby zasiadające w zarządzie. To zarząd na pierwszym spotkaniu po wyborach wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

Do zarządu zgłoszono 6 osób: Andrzeja Kruszewskiego, Andrzeja Chabrackiego, Szymona Jasnowskiego, Przemysława Chabrackiego, Marcina Augustyniaka i Ryszarda Mariańskiego. Większość głosów zapewniającą zasiadanie w zarządzie uzyskali: Andrzej Kruszewski, Andrzej Chabracki, Szymon Jasnowski, Przemysław Chabracki.

Andrzej Kruszewski uzyskał największą liczbę głosów 46 na 47 głosujących, a Andrzej Chabracki 44 na 47 głosujących. 

Prezesem Stowarzyszenia został niezmiennie od 8 lat – Andrzej Kruszewski. Podobnie wiceprezesem Szymon Jasnowski, a skarbnikiem Andrzej Chabracki. Zmienił się sekretarz zarządu. Marcina Augustyniaka zastąpił Przemysław Chabracki.

Po ukonstytuowaniu się zarządu, Andrzej Kruszewski przedstawił plany na kolejną kadencję.

„Zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy ulotki, które z odpowiednim pismem przewodnim wyślemy do większości, o ile nie do wszystkich szkół muzycznych w naszym kraju. Chcemy żeby przynajmniej jedna taka ulotka zawisła w każdej klasie z pianinem czy fortepianem. Na ulotkach znajdują się informacje o tym jak użytkować instrument, żeby służył wszystkim jak najdłużej. Na każdej ulotce jest miejsce na Waszą wizytówkę lub pieczątkę. W ten sposób nauczyciele, uczniowie będą mieli prostą informację co powinni robić i do kogo się zgłosić żeby instrument cały czas był sprawny i można było go używać i żeby to sprawiało przyjemność.[…]

Potrzebujemy uruchomić kontakty z Europiano. Powinniśmy wiedzieć co się dzieje i włączyć się w to wszystko. Na razie jesteśmy stowarzyszeniem, które tylko płaci, ale nic działa aktywnie w Europiano. Powinniśmy to zmienić.[…]

Kolejna sprawa to nasza współpraca z TBFem. Rok temu wspomogliśmy TBF akcją promocyjną przed naborem, w styczniu przeprowadziliśmy szkolenie dla uczniów III i IV klasy przygotowujący ich do egzaminu dyplomowego, w tym roku również chcemy wspomóc rekrutację ulotkami, które już są wydrukowane i gotowe do rozdawania, do czego Was serdecznie zapraszam.[…]

Chcemy w dalszym ciągu prowadzić szkolenia, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Być może spróbujemy przeprowadzić szkolenia zewnętrzne. Oczywiście będziemy robić także kolejne szklenia dla uczniów technikum.[…]”

Gratulujemy nowemu Zarządowi mając jednocześnie nadzieję na kolejne lata równie dobrej, jak do tej pory, pracy na rzecz nas wszystkich!

Podczas VIII Walnego postanowiono także o wprowadzeniu zmian w Komisji Rewizyjnej.

Wszyscy zgromadzeni zdecydowali o zmniejszeniu składu Komisji Rewizyjnej z dotychczasowych pięciu do trzech członków. W skład Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję weszli:
Janusz Paszek
Marek Koczy
Zbigniew Kozera

21 marca 2015 roku rozpoczęła się również kolejna kadencja Sądu Koleżeńskiego w nowym składzie.
Podobnie jak w przypadku Komisji Rewizyjnej, tak i w przypadku Sądu Koleżeńskiego zmniejszono liczbę członków do trzech. W skład nowego Sądu Koleżeńskiego wchodzą:
Marian Twardy
Tomasz Leciejewski
Ryszard Mariański

Serdecznie gratulujemy wszystkim Kolegom, a Sądowi życzymy kolejnej kadencji bez pracy!

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top