9. spotkanie członków Stowarzyszenia

Tegoroczne Walne Zebranie Członków odbędzie się w Wielkopolsce, w malowniczym pałacu Obrzycko k/Poznania. Spotkanie rozpocznie się 7 kwietnia i potrwa 4 dni, do 10 kwietnia.

Zjazd będzie połączony z tradycyjną częścią warsztatowo-rekreacyjną w piątek. Dzięki dofinansowaniu wycieczki przez firmę The Piano House (kolegi Bohdana Szydzisza, www.pianos.com.pl), po raz pierwszy zostanie rozegrany turniej stroicieli gry w kręgle. Odwiedzimy Klub Sportowy Czarna Kula, który odda do naszej dyspozycji wyjątkowy tor do kręgli jeszcze z lat 70. (www.czarnakula.pl).
Ponadto podczas piątkowego pobytu w Poznaniu zaplanowano zwiedzanie Toru Regatowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Malta, wizytę w Centrum Interpretacji Dziedzictwa-Brama Poznania oraz w Auli Uniwersyteckiej UAM, gdzie znajduje się fortepian Steinway, wyremontowany bezpośrednio przez producenta. Na koniec piątkowej rekreacyjnej części spotkania zaplanowano ognisko z poczęstunkiem.

Tak było podczas VIII Walne Zgromadzenie Członków w Warszawie.
Tak było podczas VIII Walne Zgromadzenie Członków w Warszawie.

W sobotę, 8 kwietnia odbędzie się oficjalna część spotkania – IX. Walne Zebranie Członków. Program Walnego zaproponowany przez zarząd SPSF:

1. Przywitanie i rozpoczęcie obrad.
2. Informacje organizacyjne.
3. Wybór przewodniczącego zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie sprawozdania z VIII Walnego Zgromadzenia Członków.
7. Sprawozdanie z prac zarządu w 2015 roku.
8. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o absolutorium dla Zarządu.
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
11. Sprawozdanie z działalności Akademii Umiejętności SPSF. Kalendarz szkoleń na 2016 rok.
12. Głosowania (absolutorium i sprawozdania: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński).
13. Karty stroiciela/rekomendacja.
14. Współpraca SPSF z TBF.
15. Prezentacja nowej strony internetowej i działalność gospodarcza.
16. Sprawozdanie z działalności Kapituły Członka Honorowego. Propozycje Kapituły przyjęcia nowych członków honorowych.
17. Końcowe sprawozdanie z działalności Zespołu Roboczego ds. opracowania Rekomendowanego Cennika Usług.
18. Planowe kierunki rozwoju stowarzyszenia.
19. Pomysł i wybór miejsca organizacji obchodów 10-lecia SPSF.
20. Wolne wnioski i zapytania.

Pałac Obrzycko k/Poznania
Pałac Obrzycko k. Poznania / fot. palac-obrzycko.pl
Pałac Obrzycko k/Poznania
Pałac Obrzycko k. Poznania / fot. palac-obrzycko.pl
Pałac Obrzycko k/Poznania
Pałac Obrzycko k. Poznania /fot. palac-obrzycko.pl
Pałac Obrzycko k/Poznania
Pałac Obrzycko k. Poznania /fot. palac-obrzycko.pl
Pałac Obrzycko k/Poznania
Pałac Obrzycko k. Poznania /fot. palac-obrzycko.pl
Pałac Obrzycko k/Poznania
Pałac Obrzycko k. Poznania /fot. palac-obrzycko.pl

Na ostatnim Walnym Zebraniu Członków uczestniczyła rekordowa liczba członków – 49 osób na 65 zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top