Szkolenie „Remont mechanizmu pianinowego z wymianą młotków”

Akademia Umiejętności SPSF im. Erwina Stutza organizuje szkolenie „Remont mechanizmu pianinowego z wymianą młotków”, które odbędzie się w terminie 18-20 listopada 2016 roku.

Temat szkolenia: Remont mechanizmu pianinowego z wymianą młotków

Cel szkolenia: Celem zajęć jest zapoznanie z technikami montażu i regulacji młotków w pianinach, najczęściej spotykanymi w szkołach wyższych, szkołach muzycznych lub w domach u klientów.

img_2489_4

Program i harmonogram szkolenia:
Piątek, 18 listopada – (10 godzin w systemie akademickim):
10.00-12.15 – Ocena stanu technicznego mechanizmu pianina i jego detali (regeneracja czy wymiana)
12.15-12.30 – przerwa kawowa
12.30-14.45 – Rodzaje główek młotków, ich wymiany a wynikające z tego zmiany w pracy mechanizmu pianina
14.45-15.30 – lunch
15.30-17.00 – Rodzaje główek młotków, ich wymiany a wynikające z tego zmiany w pracy mechanizmu pianina
17.00-17.15 – przerwa kawowa
17.15-18.45 – Planowanie prac naprawczych i omówienie potrzebnych materiałów i narzędzi

Sobota, 19 listopada – (12 godzin w systemie akademickim):
9.00-11.15 – Przygotowanie mechanizmu i główek młotków do wklejenia
11.15-11.30 – przerwa kawowa
11.30-13.45 – Metody i proces wklejenia młotków w pianinie
13.45-14.30 – lunch
14.30-16.45 – Metody i proces wklejenia młotków w pianinie
16.45-17.00 – przerwa kawowa
17.00-19.15 – Metody i proces wklejenia młotków w pianinie

Niedziela, 20 listopada – (8 godzin w systemie akademickim):
10.00-12.15 – Regulacja mechanizmu i klawiatury po wymianie młotków
12.15-12.30 – przerwa kawowa
12.30-14.00 – Podsumowanie i ocena skutków technicznych i brzmieniowych wykonanych prac
14.00-14.45 – lunch
14.45-17.00 – Porównanie efektu wymiany nowych młotków z efektem profilowanych starych młotków
17.00-17.15 – podsumowanie, rozdanie zaświadczeń i zakończenie szkolenia

Uczestnicy szkolenia proszeni są o zabranie swoich narzędzi korektorskich.

Prowadzący:
Konrad Kucharski, technik budowy fortepianów, wieloletni pracownik Centrali Handlu Przemysłu Muzycznego, Akademii Muzycznej w Warszawie, pracował również w pracowniach w Anglii i USA. Posiada spore doświadczenie w naprawach mechanizmów wiedeńskich.

Informacje organizacyjne:
Liczba godzin: 30 (w systemie akademickim)
Miejsce prowadzenia szkolenia: Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz (Warszawa ul. Tyszkiewicza 42).
Czas szkolenia: 18-20 listopada 2016 roku
Koszt: 600 zł – członkowie SPSF, 600 zł – uczniowie TBF w wieku minimum 18 lat oraz absolwenci TBF z ostatnich pięciu lat, 1500 zł – pozostałe osoby. Koszt obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat (zaświadczenie według wzoru MEN nr 5). Nocleg i wyżywienie we własnym zakresie.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, drogą e-mailową na adres: sekretariat@spsf.pl. Wpłaty należy dokonywać niezwłocznie od zgłoszenia na szkolenie, na konto bankowe: Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów 65 1440 1387 0000 0000 0839 8593. Rezerwacja miejsc następuje po dokonaniu wpłaty. Stowarzyszenie pobiera opłatę administracyjną w wysokości 10 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji z warsztatów do 14 dni przed ich rozpoczęciem, gdy jest to krótszy termin opłata wynosi 25 proc. wartości kursu. Rezygnacja na 3 dni i w krótszym terminie, przed szkoleniem jest równoznaczna ze zgodą na pobranie opłaty w wysokości 100 proc. wartości szkolenia. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu (zaświadczenia MEN według wzoru nr 5).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top