Podziękowania od prof. Wojciecha Świtały i Łucji Stütz

W jubileuszowym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów nie mógł uczestniczyć prof. Wojciech Świtała, członek honorowy SPSF oraz – mimo pierwotnych planów – Łucja Stütz, wdowa Erwina Stütza (patrona Akademii Umiejętności SPSF).

Prof. Wojciech Świtała został członkiem honorowym stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków SPSF w 2015 roku. W liście skierowanym do tegorocznych uczestników spotkania pisze m.in.:

Jako pianistę i pedagoga, niezmiernie cieszy mnie zintensyfikowana w ostatnich latach integracja środowiska korektorów. Jej efekty odczuwamy do dziś w postaci zauważalnego podwyższenia jakości przygotowania instrumentów koncertowych. Państwa otwartość na współpracę z najwybitniejszymi autorytetami światowymi sprawia, że coraz częściej zaczynamy rozważać problematykę, o której istnieniu jeszcze niedawno nie mieliśmy pojęcia.

List do uczestników Walnego w Lusławicach przysłała również Łucja Stütz, wdowa po Erwinie Stützu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top