Oświadczenie zarządu SPSF po konferencji Filharmonii Kaliskiej [PL/DE]

W związku z ujawnionym przypadkiem sprzedaży fortepianu Steinway & Sons ze zmienionymi numerami fabrycznymi oraz konferencją prasową Adama Klocka, dyrektora Filharmonii Kaliskiej, w dniu 23 października 2017 roku, zarząd Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów wydał oświadczenie (tłumaczone na język niemiecki).

Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów (SPSF) – istniejąca od 11 lat jedyna ogólnopolska organizacja zrzeszająca stroicieli fortepianów i pianin – zdecydowanie potępia proceder fałszowania instrumentów muzycznych, zwłaszcza w zakresie zmiany numerów fabrycznych i stosowania do napraw części niskiej jakości. Cieszy nas fakt ujawnienia tego typu przypadku, bo liczymy, że zostaną wyeliminowane z rynku nieuczciwe firmy, a zarazem sprowokuje to dyskusje na temat zasad tworzenia zapisów przetargowych, ich przejrzystość i równość dla wszystkich uczestników rynku.

Oświadczamy, że Witold M. z firmy próbującej sprzedać fortepian Steinway & Sons (model D-274) dla Filharmonii Kaliskiej nigdy nie był i nie jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów.

Oświadczamy, że jesteśmy głęboko oburzeni haniebnymi słowami Adama Klocka, dyrektora Filharmonii Kaliskiej, wypowiedzianymi podczas konferencji prasowej, a odnoszącymi się do całego środowiska stroicieli. Cytaty: „powiązania koleżeńskie kaliskiego środowiska z powiedzmy kolegą [sugestia z kontekstu, że chodzi o Witolda M.]„, „powiązania całego środowiska są ogromne”, „Mamy do czynienia ze zorganizowanym procederem, w którym bierze udział wielu znawców, także z branży fortepianmistrzowskiej”, „Okazuje się, że o przekręcaniu numerów i odmładzaniu fortepianów przez tę firmę wie całe środowisko. Jest zmowa milczenia, być może strach”.
Te słowa są szczególnie bolesne i nieprawdziwe w odniesieniu do ponad 40 kaliskich firm, tworzących zagłębie renowacyjne pianin i fortepianów na skalę europejską. W przeważającej większości są to firmy znane ze swojej uczciwości i solidności, co może potwierdzić wiele prestiżowych instytucji kultury nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Są to firmy, które zatrudniają kilkaset osób, uczciwie płacących podatki.
Jednocześnie oświadczamy, że Adam Klocek, dyrektor Filharmonii Kaliskiej nie zwrócił się do Stowarzyszenia z formalnym zapytaniem o ocenę, ekspertyzę czy opinię w jakimkolwiek aspekcie związanym z ogłoszonym przetargiem na zakup fortepianu. Nie kontaktował się również z członkami Stowarzyszenia, z którymi współpracował chociażby podczas ubiegłorocznego koncertu na 21 fortepianów.
W świetle powyższego – mając na względzie przyszłą współpracę, w imieniu członków Stowarzyszenia – oczekujemy publicznych przeprosin i wycofania się ze swoich słów, oczerniających całe środowisko stroicieli.

Nie jest łatwo zostać członkiem Stowarzyszenia. SPSF zrzesza obecnie 72 stroicieli, korektorów i renowatorów z całej Polski, będących zarazem członkami Unii Europejskich Stowarzyszeń Budowniczych Fortepianów Europiano. Nasi członkowie są stroicielami najważniejszych imprez muzycznych w kraju, pracują z czołówką artystów oraz w największych placówkach kulturalnych i oświatowych.
Akces do Stowarzyszenia uzyskuje się na podstawie pisemnej rekomendacji czterech obecnych członków organizacji, kierujących się fachowością, rzetelnością, stosunkiem do instrumentu i jego właściciela. Kandydatura takiego stroiciela z uwzględnieniem tych kryteriów jest wieloetapowo sprawdzana, na podstawie wywiadu środowiskowego, zasięgając opinii np. w instytucjach kultury czy szkołach muzycznych. Przy stowarzyszeniu działa Sąd Koleżeński, który nie tylko rozstrzyga ewentualne wewnętrzne spory, ale jest sądem polubownym przy możliwych sporach członków Stowarzyszenia z klientami. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany podporządkować się jurysdykcji tego sądu. Ponadto od blisko trzech lat obowiązuje Kodeks Etyki SPSF opisujący standardy pracy i relacje z klientami.

Przy stowarzyszeniu działa Akademia Umiejętności – niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego organizująca szkolenia zawodowe. Zorganizowała ponad 20 specjalistycznych szkoleń z zakresu strojenia i renowacji. Członkowie Stowarzyszenia stanowią 90% uczestników takich spotkań. Przy organizacji szkoleń współpracujemy polskimi oddziałami Steinway&Sons oraz Yamaha Music Europe.

Ze względu na rozwojowy charakter tej sprawy, po potwierdzeniu wstępnie uzyskanych informacji, zastrzegamy sobie prawo wydania uzupełniającego oświadczenia w tej sprawie oraz podjęcia stosownych do sytuacji kroków prawnych.

Warszawa, 26 października 2017 roku
zarząd Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów w pełnym składzie:

Andrzej Kruszewski, prezes
Szymon Jasnowski, wiceprezes
Andrzej Chabracki, skarbnik
Przemysław Chabracki, sekretarz

 

Im Angesicht des Versuchs, ein Klavier der Firma Steinway & Sons mit geänderten Fabrikationsnummern zu verkaufen, und der Pressekonferenz (23.10.17) von Herrn Adam Klocek, dem Direktor der Philharmonie Kalisch, gibt der Vorstand des Vereins der Polnischen Klavierstimmer folgende Erklärung ab:

Der Verein der Polnischen Klavierstimmer (pol. Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów, kurz: SPSF), der die einzige bereits schon sein 11 Jahren tätige Organisation dieser Art ist, verurteilt ganz entschieden jegliche Fälschungen von Musikinstrumenten. Besonders harsch verurteilen wir die Fälschung und/oder Austausch von Fabrikationsnummern und alle Veränderungen, in denen Ersatzteile niedriger Qualität benutzt werden. Wir freuen uns über die Tatsache, dass dieser Fall enthüllt worden ist, denn wir hoffen, dass es dazu beiträgt, dass unehrliche oder betrügerische Firmen vom Markt ausgeschlossen werden. Wir hoffen auch, dass dieser Fall als Anregung zu Diskussionen über die Herstellung, Regeln und Transparenz von Ausschreibungstexten auf dem Markt, der immer noch mehr Offenheit und Gleichberechtigung braucht, dient.

Wir erklären, dass Witold M., der Angestellte der Firma, die das Klavier von Steinway & Sons (Modell D-274) an die Philharmonie Kalisch zu verkauften versuchte, niemals Mitglied in unseren Verein war und auch derzeit keins ist.

Wir sind zutiefst von den schändlichen Worten von Herrn Adam Klocek, dem Direktor der Philharmonie Kalisch beleidigt, der das ganze Milieu der Klavierstimmer als „Vetternwirtschaft“ bezeichnet hat. Diese Worte sind besonders falsch und verletzend in Anbetracht der ehrlichen Arbeit, welche die in Kalisch beheimateten Firmen leisten. Diese über 40 Firmen stellen mehrere Tausend Leute ein, bezahlen ehrlich Steuern und garantieren – was viele Prestige-Institutionen nicht nur in Polen, sondern auch auf der ganzen Welt bestätigen können – ein Service auf dem höchsten Niveau.

Wir erklären auch, dass Herr Adam Klocek den SPSF niemals um eine Einschätzung, Meinung oder ein Gutachten bat in egal welcher Form bezüglich des Kaufs des Klaviers. Er kontaktierte in dieser Angelegenheit auch keine Mitglieder des Vereins, trotz vergangener Kooperation mit ihnen beim „Konzert für 21 Klavier“ im Jahr 2016.

In Hoffnung auf eine künftige, friedliche Zusammenarbeit und im Namen der Mitglieder unseres Vereins, teilen wir Herrn Klocek mit, dass wir eine öffentliche Entschuldigung von ihm erwarten. Wir erwarten, dass er seine verletzenden Worte über das Klavierstimmermilieu widerruft.

Es ist nicht leicht, in den SPSF aufgenommen zu werden. Unser Verein hat derzeit 72 Stimmer, Korrektoren und Renovatoren aus ganz Polen, die auch Mitglieder des Europiano (Union der Europäischen Vereine für Klavierbauer) sind. Unsere Mitglieder sind Klavierstimmer bei den grössten Events und Musikveranstaltungen in Polen und arbeiten eng zusammen mit den besten Künstlern und Institutionen hierzulande.

Wenn man in den Verein aufgenommen werden möchte, braucht man eine schriftliche Empfehlung von vier aktuellen Vereinsmitgliedern. Die schriftliche Empfehlung basiert ausschliesslich auf Fachwissen und Zuverlässigkeit. Die Kandidatur eines potenziellen Mitglieds wird mehrfach auf verschiedenen Etappen getestet: abgesehen von dem Kandidaten selbst, zählt sowohl seine schulische/akademische Vergangenheit, als auch die Meinung seiner Kollegen.

Neben dem Verein ist auch ein Kollegialgericht tätig, dem alle Mitglieder im Verein unterordnet sind. Das Gericht fungiert auch als Schiedsgericht, welches über Angelegenheiten zwischen dem Verein und seinen Kunden entscheidet. Seit über 3 Jahren verfügen wir auch über einen schriftlichen Kodex, der die Regeln unserer Arbeit präzisiert.

Wir arbeiten zusammen mit der Akademie der Fähigkeiten, einer Privatinstitution, die sich mit Weiterbildung beschäftigt. Die Akademie hat bereits über 20 Spezialschulungen aus dem Bereich der Stimmung und Renovierung von Musikinstrumenten durchgeführt. Die Mitglieder unseres Vereins bilden die grosse Mehrheit der Teilnehmer (ca. 90%) solcher Veranstaltungen. Wir bleiben auch in Kooperation mit Repräsentanten solcher Firmen und Institutionen wie z.B. Steinway & Sond und Yamaha Music Europe.

(Da sich die von uns hier beschriebene Situation jederzeit verändern kann, behalten wir uns das Recht vor, Veränderungen an dieser Verkündung vorzunehmen und über weitere Entwicklungen zu berichten.)

Andrzej Kruszewski, Vorsitzender
Szymon Jasnowski, Vizevorsitzender
Andrzej Chabracki, Schatzmeister
Przemysław Chabracki, Sekretär 

Kodeks etyki SPSF

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top