Ryszard Mariański na jubileuszu towarzystw muzycznych

W tym roku przypada 200-lecie Kaliskich Towarzystw Muzycznych. 20 kwietnia podczas inauguracji obchodów w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów reprezentował Ryszard Mariański, członek zarządu SPSF.

W 1818 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Muzyki w Kaliszu – jedno z najstarszych towarzystw kulturalnych na polskich ziemiach (starsze jest tylko krakowskie, powstałe rok wcześniej). Przez kolejne 200 lat, społeczny ruch muzyczny w Kaliszu był realizowany pod różnymi szyldami:

  • 1818-1832 Towarzystwo Przyjaciół Muzyki w Kaliszu
  • 1882-1939 Kaliskie Towarzystwo Muzyczne
  • 1945-1952 Kaliskie Towarzystwo Muzyczne
  • 1962-1975 Kaliskie Towarzystwo Muzyczne

Od 1975 roku stowarzyszenie działa pod nazwą Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. Alfreda Wiłkomirskiego. W 1872 roku towarzystwo założyło pierwszą w Kaliszu szkołę muzyczną.

Portrety Wandy i Józefa – dzieci Alfreda Wiłkomirskiego/fot. ze strony kalisz.pl

Obchody jubileuszu towarzystw muzycznych w Kaliszu 20 kwietnia zainagurowała konferencja popularno-naukowa „200 lat Kaliskich Towarzystw Muzycznych w perspektywie historycznej”, która odbyła się w sali fortepianowej Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku (organizator Fundacja Rodziny Wiłkomirskich oraz Polskie Towarzystwo Historyczne O/Kalisz).

Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów reprezentował Ryszard Mariański, stroiciel i renowator, właściciel Piano Studio, założyciel Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów, od 3 marca 2018 roku członek zarządu SPSF jako przedstawiciel kaliskiego środowiska stroicieli.

Konferencję poprzedził koncert na wiolonczelę i fortepian z ulubionymi utworami rodziny Wiłkomirskich/fot. ze strony kalisz.pl

W tym roku zaplanowane jest jeszcze wydanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka książki autorstwa Mirosława Przędzika „Muzyczny Kalisz do 1914 roku”, a w przyszłym roku przez Fundację Rodziny Wiłkomirskich „Monografia Kaliskich Towarzystw Muzycznych od ich powstania do czasów współczesnych”. 23 listopada na zakończenie obchodów odbędzie się koncert Filharmonii Kaliskiej z Chórem Bazyliki Św. Józefa. W uzgodnieniu jest jeszcze koncert w ramach obchodów roku jubileuszowego 200-lecia, organizowany przez Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. A. Wiłkomirskiego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top