Szkolenie „Budowa i rodzaje organów”

Zapraszamy na organizowane po raz pierwszy szkolenie „Budowa i rodzaje organów”. Szkolenie odbędzie się 14-16 września 2018 roku i będzie prowadzone przez Andrzeja Sutowicza.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową organów, z rodzajami organów ze względu na epokę powstania i wykonywania określonego repertuaru muzycznego. Ze względu na rodzaj sterowania. Co za tym idzie rodzajami głosów organowych, ich podziałów na rodziny i materiały, z których są wykonane. Sposób powstania dźwięku w różnych rodzajach piszczałek.

Samodzielne wykonanie piszczałki metalowej oraz drewnianej przez każdego uczestnika. Na koniec intonację wykonanych piszczałek oraz ich strojenie. Praktyczna nauka regulacji traktury organów. Strojenie organów w kościele. 

Program i harmonogram szkolenia:

Piątek, 14 września 2018 – (10 godzin w systemie akademickim):
10.00-12.15 – Rodzaje organów ze względu na brzmienie. Rodzaje organów  ze względu na sterowanie
12.15-12.30 – przerwa kawowa
12.30-14.45 – Budowa piszczałki drewnianej. Przygotowanie materiału.
14.45-15.30 – lunch
15.30-17.00 – Wykonanie piszczałki drewnianej przez każdego uczestnika.
17.00-17.15 – przerwa kawowa
17.15-18.45 – Omówienie na przykładzie wykonanych piszczałek wpływu    ciśnienia powietrza na intonację i wysokość stroju.

Sobota, 15 września 2018 – (12 godzin w systemie akademickim):
9.00-11.15 – Omówienie wpływu temperatury na wysokość stroju organów. Sposoby strojenia organów. Omówienie narzędzi do strojenia piszczałek.
11.15-11.30 – przerwa kawowa
11.30-13.45 – Praktyczna nauka regulacji traktury oraz strojenia organów w kościele.
13.45-14.30 – lunch
14.30-16.45 – Strojenie organów.
16.45-17.00 – przerwa kawowa
17.00-19.15 – Strojenie organów.

Niedziela, 16  września 2018 – (8 godzin w systemie akademickim):
9.00-11.15   – Zasady menzuracji głosów organowych.
11.15-11.30 – przerwa kawowa
11.30-13.45 – Sposoby produkcji stopu piszczałkowego. Kreślenie geometrii piszczałki metalowej na płacie blachy. Wycinanie elementów.
13.45-14.30 – lunch
14.30-16.45 – Wykonanie piszczałki metalowej przez każdego uczestnika.
16.45-17.00 – przerwa kawowa
17.00-17.15 – podsumowanie, rozdanie zaświadczeń i zakończenie szkolenia

Na zdjęciu prowadzący szkolenie Andrzej Sutowicz

Prowadzący:
Andrzej Sutowicz – od 7 roku życia uczęszczał do Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli gdzie grał na skrzypcach. W 1991 roku ukończył Technikum Budowy Fortepianów im. Arnolda Fibigera w Kaliszu.
Następnie podjął pracę w firmie „Pracownia organów Szczerbaniak „. W roku 2002 zdobył tytuł mistrzowski w zawodzie Organmistrz. W 2003 roku odbył praktyki w firmie „Sauer orgelbau”. Brał udział w pracach komisji nadzorującej i odbierającej prace przy organach w Filharmonii Łódzkiej. Był ekspertem w pierwszej i drugiej edycji tworzenia informacji o zawodzie Organomistrz dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Od 2008 roku posiada własną firmę zajmującą się remontami zabytkowych organów oraz budową nowych. Zajmuje się strojeniem oraz korektą pianin i fortepianów. Opiekuje się organami między innymi Akademii Muzycznej w Łodzi, Filharmonii Łódzkiej, Archikatedrze Łódzkiej, Szkół Muzycznych w Łodzi, Pabianicach i Lutomiersku.
Zaprojektował i zbudował organy dla Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 2014 roku jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów. Prowadzi liczne prelekcje na temat organów prezentując przezroczysty model organów zbudowany specjalnie do celów edukacyjnych.

Informacje organizacyjne:
Liczba godzin: 30 (w systemie akademickim)
Miejsce prowadzenia szkolenia: okolice Zduńskiej Woli
Czas szkolenia: 14-16 września 2018 roku
Wyżywienie i nocleg: we własnym zakresie

Koszt:

  • zgłoszenia do 20 sierpnia 2018 roku: 600 zł – członkowie SPSF, 600 zł – uczniowie TBF w wieku minimum 18 lat oraz absolwenci TBF z ostatnich pięciu lat, 1500 zł – pozostałe osoby.
  • zgłoszenia po 20 sierpnia 2018 roku: 800 zł – członkowie SPSF, 800 zł – uczniowie TBF w wieku minimum 18 lat oraz absolwenci TBF z ostatnich pięciu lat, 1800 zł – pozostałe osoby.

Koszt obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat (zaświadczenie według wzoru MEN nr 5). Nocleg i wyżywienie we własnym zakresie.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, drogą e-mailową na adres: sekretariat@spsf.pl. Wpłaty należy dokonywać niezwłocznie od zgłoszenia na szkolenie, na konto bankowe: Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów 65 1440 1387 0000 0000 0839 8593. Rezerwacja miejsc następuje po dokonaniu wpłaty.

Stowarzyszenie pobiera opłatę administracyjną w wysokości 10 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji z warsztatów do 14 dni przed ich rozpoczęciem, gdy jest to krótszy termin opłata wynosi 25 proc. wartości kursu. Rezygnacja na 3 dni i w krótszym terminie, przed szkoleniem jest równoznaczna ze zgodą na pobranie opłaty w wysokości 100 proc. wartości szkolenia. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu (zaświadczenia MEN według wzoru nr 5).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top