Jak przebiegło pierwsze szkolenie z organów

Andrzej Sutowicz – jedyny organmistrz w SPSF – poprowadził szkolenie z budowy i rodzajów organów. Szkolenie, które zorganizowała Akademia Umiejętności SPSF, odbyło się w dniach 14-16 września 2018 roku.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z budową i rodzajami organów ze względu na epokę ich powstania oraz wykonywanie określonego repertuaru muzycznego. Drugim kryteriów było ze względu na rodzaj sterowania, w konsekwencji rodzajami głosów organowych, ich podziałów na rodziny i materiały, z których są wykonane. Istotne było również rozróżnienie organów ze względu na sposób powstania dźwięku w różnych rodzajach piszczałek. Jednym z zadań szkolenia było samodzielne wykonanie piszczałki metalowej oraz drewnianej przez każdego uczestnika, zintonowanie jej oraz nastrojenie. Elementem szkolenia była również praktyczna nauka regulacji traktury organów oraz strojenie organów w kościele.

W szkoleniu wzięło udział trzech kursantów – Przemysław Chabracki i Grzegorz Jasiński z SPSF oraz Radosław Cinal z Technikum Budowy Fortepianów.

Jak przebiegło samo szkolenie?

I dzień szkolenia:
Kursanci zapoznali się z budową organów, na przykładzie zaprojektowanego i zbudowanego specjalnie w tym celu przezroczystego modelu organów. Podczas prezentacji Andrzej Sutowicz opowiedział o historii budownictwa organowego na świecie i w Polsce, posiłkując się opisami i rysunkami z powstałej ponad 200 lat temu książki. Kursanci mieli także okazję zapoznać się z licznymi narzędziami i materiałami używanymi podczas budowy i konserwacji organów.

Andrzej Sutowicz omawia budowę i zasadę działania organów, na przykładzie zaprojektowanych i zbudowanego do tego celu przezroczystego modelu organów/fot. PeCha

Po zapoznaniu się z podstawami rozpoczęli budowę swoich pierwszych drewnianych piszczałek.

Przygotowanie piszczałek drewnianych. Fot. PeCha
Przygotowanie piszczałek drewnianych/fot. PeCha
Przygotowanie piszczałek drewnianych. Fot. PeCha
Przygotowanie piszczałek drewnianych/fot. PeCha
Klejenie kerna. Fot. PeCha
Klejenie kerna/fot. PeCha

II dzień szkolenia:
Ten dzień upłynął pod znakiem podróży. Kursanci z prowadzącym przeprowadzili naprawę i strojenie organów w Kościele w Lutomiersku, po czym wszyscy udali się do warsztatu i domu budowniczego klawesynów Krzysztofa Kulisa. Oprowadził on kursantów po swoim warsztacie, opowiadając o swojej pracy, o problemach, jakie napotyka w trakcie budowy klawesynów i przedstawił swój najnowszy projekt. Po prezentacji firmy zaprosił do swojego salonu, w którym, opowiedział o budowie i zaprezentował możliwości swojego klawesynu koncertowego. Zagrał również na organach zbudowanych dla niego przez firmę organmistrzowską Andrzeja Sutowicza oraz zagrał i opowiedział o swoim fortepianie.

Najpierw trzeba znaleźć miejsce występowania problemu. Fot. PeCha
Najpierw trzeba znaleźć miejsce występowania problemu/fot. PeCha
Widok z chóru. Fot. PeCha
Widok z chóru/fot. PeCha
Strojenie piszczałek. Fot. A. Sutowicz
Strojenie piszczałek/fot. A. Sutowicz
Strojenie piszczałek. Fot. A. Sutowicz
Strojenie piszczałek/fot. A. Sutowicz
Z wizytą w warsztacie u Krzysztofa Kulisa. Fot. PeCha
Z wizytą w warsztacie u Krzysztofa Kulisa/fot. PeCha
Krzysztof Kulis prezentuje zbudowany przez siebie klawesyn. Fot. A. Sutowicz
Krzysztof Kulis prezentuje zbudowany przez siebie klawesyn/fot. A. Sutowicz
Krzysztof Kulis prezentuje możliwości organów zbudowanych przez Andrzeja Sutowicza. Fot. A. Sutowicz
Krzysztof Kulis prezentuje możliwości organów zbudowanych przez Andrzeja Sutowicza/fot. A. Sutowicz
Krzysztof Kulis omawia budowę swojego klawesynu. Fot. A. Sutowicz
Krzysztof Kulis omawia budowę swojego klawesynu/fot. A. Sutowicz
Grzegorz Jasiński był pod wrażeniem organów/fot. PeCha

Po powrocie kursanci dokończyli budowę swoich piszczałek z drewna.

Efekt prac nad piszczałkami drewnianymi. Fot. PeCha
Efekt prac nad piszczałkami drewnianymi/fot. PeCha

III dzień szkolenia:
Ten dzień został poświęcony na budowę piszczałek metalowych. Pracę nad piszczałkami rozpoczęto przyswojeniem wiedzy o rodzajach i sposobach produkcji stopu piszczałkowego. Następnie każdy z uczestników szkolenia wykreślił swoją piszczałkę na przygotowanym płacie blachy i rozpoczęto budowę. Na koniec wykonano intonację właśnie zbudowanych piszczałek.

Omówienie wytycznych do budowy piszczałek metalowych. Fot. PeCha
Omówienie wytycznych do budowy piszczałek metalowych/fot. PeCha
Wykreślanie piszczałek na blasze. Fot. PeCha
Wykreślanie piszczałek na blasze/fot. PeCha
Wykreślanie piszczałek na blasze. Fot. PeCha
Wykreślanie piszczałek na blasze/fot. PeCha
Praca nad piszczałką metalową. Fot. PeCha
Praca nad piszczałką metalową/fot. PeCha
Praca nad piszczałką metalową. Fot. PeCha
Praca nad piszczałką metalową/fot. PeCha
Praca nad piszczałką metalową. Lutowanie. Fot. PeCha
Praca nad piszczałką metalową – lutowanie/fot. PeCha
Praca nad piszczałką metalową. Lutowanie. Fot. PeCha
Praca nad piszczałką metalową -lutowanie/fot. PeCha

Bardzo dziękujemy Andrzejowi Sutowiczowi za zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszego w historii Akademii Umiejętności SPSF szkolenia z budowy organów. Gratulujemy uczestnikom ukończenia szkolenia i zdobycia nowych wiedzy oraz umiejętności.

Po zakończeniu szkolenia. Prowadzący - Andrzej Sutowicz ze swoimi kursantami - Przemysławem Chabrackim, Radosławem Cinalem i Grzegorzem Jasińskim. Fot. PeCha
Po zakończeniu szkolenia. Prowadzący – Andrzej Sutowicz ze swoimi kursantami – Przemysławem Chabrackim, Radosławem Cinalem i Grzegorzem Jasińskim/fot. PeCha

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top