Z pozoru zwykłe Walne

44 członków Stowarzyszenia uczestniczyło w XII Walnym Zebraniu Członków. Obrady trwały prawie 9 godzin. Pod wieloma względami było to wyjątkowe spotkanie.

XII Walne Zebranie Członków było formalną częścią dwudniowego gdańskiego spotkania. Odbyło się w sobotę, 30 marca 2019 roku (część nieformalna, turystyczna w piątek 29 marca). Obrady rozpoczęły się ok. godz. 10.30, a zakończyły ok. 19.00. Stwierdzono qourum w pierwszym terminie (obecnych było 44 spośród 84 członków Stowarzyszenia).

Na sali było 44 członków z prawem głosu

Statuetka i złota odznaka dla Andrzeja Kruszewskiego
Przed formalnym rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków głos zabrał Andrzej Chabracki, prezes SPSF. Podziękował Andrzejowi Kruszewskiemu, założycielowi i prezesowi SPSF w latach 2007-2018 za integrowanie środowiska stroicieli i prowadzenie stowarzyszenia przez 11 lat. Andrzej Kruszewski otrzymał od członków SPSF pamiątkową szklaną statuetkę w kształcie loga Stowarzyszenia oraz jedyny egzemplarz złotej odznaki wg wzoru jak odznaki dla członka honorowego.

Andrzej Chabracki, prezes SPSF przekazuje Andrzejowi Kruszewskiemu, byłemu prezesowi szklaną statuetkę z logiem stowarzyszenia oraz złotą odznakę.

Nowi członkowie zwyczajni
Powitano również nowych członków SPSF, przyjętych w ciągu ostatniego roku: Sylwestera Dmuchowskiego, Emila Bukowieckiego, Antoniego Żery, Patryka Matwiejczuka, Jakuba Klimkiewicza oraz Wojciecha Rosińskiego. Wszyscy otrzymali odznaki członkowskie SPSF.

Andrzej Chabracki wręcza odznaki SPSF nowym członkom. Na zdjęciu od lewej: Patryk Matwiejczuk, Sylwester Dmuchowski, Antoni Żera, Emil Bukowiecki oraz Wojciech Rosiński.

Patryk Matwiejczuk (pracujący m. in. w Filharmonii Szczecińskiej) jest pierwszym niewidomym stroicielem przyjętym do stowarzyszenia. Tacy stroiciele są szczególnie cenieni ze względu na niemal doskonały słuch. W Wielkiej Brytanii jest to na tyle zorganizowana grupa stroicieli, że założyła stowarzyszenie stroicieli niewidomych i niedowidzących.

Patryk Matwiejczuk (w środku) przedstawia się kolegom ze Stowarzyszenia.

Wszyscy członkowie SPSF otrzymali rekomendacje SPSF oraz karty stroiciela (ważne do 31 marca 2020 roku).

Rekomendacje i karty stroiciela

6 członków wspierających
Podczas Walnego Zebrania Członków ogłoszono listę nowych członków wspierających. Jest to 6 firm: Pracownia Artystyczna Pianina i Fortepiany, Fortepiano, Piano Fabryka, Stroiciel fortepianów Przemysław Chabracki oraz sklep muzyczny Pasja.

Szczególnym członkiem wspierającym jest firma Yamaha Music Europe GmbH – oddział w Polsce. Podczas Walnego Zebrania Członków uroczyście podpisano porozumienie o partnerstwie strategicznym pomiędzy Stowarzyszeniem Polskich Stroicieli Fortepianów a Yamaha Music Europe GmbH – oddział w Polsce. Na mocy tego porozumienia firma Yamaha będzie wspólnie z Akademią Umiejętności SPSF im. Erwina Stutza organizować szkolenia oraz została partnerem serwisu internetowego SPSF.

Uroczyste podpisanie porozumienia o partnerstwie strategicznym z firmą Yamaha Music Europe GmbH – oddział w Polsce. Na zdjęciu od lewej: Marek Lamert z Yamaha i Andrzej Chabracki z SPSF.

Dwóch członków honorowych
W pierwszej części Walnego Zebrania Członków przyjęto sprawozdania z działalności: zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, stałych pełnomocników ds. Europiano, ds. TBF oraz ds. centrum edukacyjno-muzycznego w Kaliszu. Walne Zebranie Członków zatwierdziło również sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz udzieliło absolutorium zarządowi za 2018 rok.

Na wniosek Kapituły Członka Honorowego nadano godność członka honorowego dwóm osobom: prof. Cezaremu Saneckiemu – rektorowi łódzkiej Akademii Muzycznej oraz Sławomirowi Zubrzyckiemu, twórcy pierwszego na świecie fortepianu smyczkowego Viola Organista. Prof. Cezary Sanecki jest siódmym, a Sławomir Zubrzycki ósmym członkiem honorowym SPSF.

Z lewej – Tomasz Jachowicz, wiceprzewodniczący Kapituły Członka Honorowego prezentował rekomendacje dla Walnego

Intensywne kontakty z Europiano
Ostatni rok był czasem bardzo intensywnych kontaktów z Europiano. Zaczynając od Kongresu Europiano w Val di Fiemme (maj 2018), organizacji zjazdu delegatów w Kaliszu (październik 2018), otrzymania praw do organizacji Kongresu Europiano 2021 (październik 2018), przygotowaniach do organizacji Kongresu Europiano 2021 (od listopada 2018), napisaniu artykułów do kwartalnika Europiano (luty 2019) po przygotowania do wyjazdu na targi Music Messe do Frankfurtu nad Menem i spotkanie zarządu Europiano (kwiecień 2019) oraz do wyjazdu na Światową Konferencję Stroicieli IAPBT w Hamamatsu (maj 2019).

Tomasz Walczak i Mariusz Kaźmierczak reprezentowali Polskę w Val di Fiemme podczas Kongresu Europiano 2018.

Kodeks etyki dla każdego
Gdańskie spotkanie stroicieli i renowatorów było także okazją do przypomnienia zasad obowiązujących każdego członka Stowarzyszenia. Andrzej Kruszewski przytoczył idee, jakie przyświecały w momencie zakładania SPSF: integrowanie środowiska, pomaganie kolegom (i koleżankom) z branży, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz przede wszystkim mówienie przy klientach wyłącznie dobrze o innych członkach Stowarzyszenia.

Przytoczył istniejący od 2015 roku Kodeks Etyki Stroiciela, który jest dokumentem obowiązującym każdego członka Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów. Założyciel Stowarzyszenia zachęcał również, by wszelkie spory rozwiązywać za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.

W stowarzyszeniu są tylko stroiciele i renowatorzy, którzy gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Warto przypomnieć, że członkiem stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba, która otrzyma rekomendacje czterech obecnych członków SPSF i kandydatura takiej osoby zostanie zaakceptowana przez zarząd.

Co dalej z TBF?

Stroiciele rozmawiali również o przyszłości kształcenia młodych adeptów zawodu. Od września 2019 roku wchodzi nowa podstawa programowa. Zostanie przywrócony pięcioletni program kształcenia oraz powstanie nowy zawód, łączący dwa dotychczasowe: technik budowy i strojenia pianin i fortepianów. Zdementowano po raz kolejny pogłoski o likwidacji zawodu stroiciela. W opracowaniu nowej podstawy programowej uczestniczyło 11 członków SPSF.

Marcin Kaftanowicz prezentuje sprawozdanie z działalności Stałego Pełnomocnika ds. TBF

Knud Danielsen z ofertą dla stroicieli
Specjalnie do Gdańska na spotkanie stroicieli przyjechał właściciel firmy Danielsen w trzecim pokoleniu Knud Danielsen. Firma Danielsen zajmuje się sprzedażą części i narzędzi serwisowych do pianin i fortepianów. Stoisko wystawowe sąsiadujące z salą obrad cieszyło się niesłabnącym zainteresowaniem stroicieli i renowatorów w każdej przerwie obrad.

Stroiciele na stoisku Danielsena

Partnerzy Walnego Zebrania
Walne Zebranie Członków SPSF po raz pierwszy odbyło się w Gdańsku. Było to możliwe m.in. dzięki wsparciu finansowemu dwóch firm: duńskiej Knud Danielsen (sprzedającej części do pianin i fortepianów) oraz Nord-Piano (trójmiejski salon sprzedaży instrumentów muzycznych, prowadzony przez Tomasza Walczaka).

Tomasz Walczak – pomysłodawca spotkania w Gdańsku, organizator spotkania z Lechem Wałęsą i koncertu fortepianowego w Dworze Artusa. Sponsor Walnego, a wspólnie z Piotrem Klimkiewiczem ufundował rejs statkiem po Motławie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top