Stanisław Leszczyński członkiem honorowym SPSF

Wicedyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Stanisław Leszczyński jest członkiem honorowym SPSF. Wyróżnienie to przekazał Andrzej Chabracki (prezes) wraz z Szymonem Jasnowskim (wiceprezes).

Podczas spotkania przekazano uhonorowanemu dyplom potwierdzający nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego. Stanisław Leszczyński dołączył do grona wcześniej utytułowanych tym wyróżnieniem osób: Elwiry Fibiger, Bolesława Kwiatkowskiego, Beniamina Vogla, Wojciecha Świtały i Lutza Reibeholza.

Stanisław Leszczyński z dyplomem potwierdzającym nadanie godności członka honorowego SPSF przez Walne Zebranie Członków

Stanisław Leszczyński jest teoretykiem muzyki specjalizującym się w analizie interpretacji krytykiem, publicysty, menadżerem i pedagogiem. Współtwórca i pierwszy dyrektor Studia koncertowego S-1 (obecnie im. Witolda Lutosławskiego). Pomysłodawca, redaktor i wydawca płyt z muzyką polską. Czterokrotnie był redaktorem Kroniki Płytowej Konkursu Chopinowskiego.

Od 1984 roku jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 1998-2003 był zastępcą dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Od marca 2004 roku jest zastępcą dyrektora ds. Edukacji Muzycznej, Nagrań i Koncertów w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie. Twórca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. Odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, otrzymał Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególny wkład w jubileusz 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina.

Od lewej: Przemysław Chabracki (skarbnik SPSF), Szymon Jasnowski (wiceprezes SPSF), Stanisław Leszczyński (wicedyrektor NIFC i członek honorowy SPSF) i Andrzej Chabracki (prezes SPSF)

Decyzję o nadaniu godności członka honorowego podjęło jubileuszowe Walne Zebranie Członków w Lusławicach, 18 marca 2017 roku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top