Yamaha Music Europe partnerem strategicznym SPSF

W trakcie XII Walnego Zebrania Członków SPSF zostało podpisane porozumienie o partnerstwie strategicznym pomiędzy Yamaha Music Europe GmbH – oddział w Polsce a Stowarzyszeniem Polskich Stroicieli Fortepianów. Porozumienie obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku.

Początek współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a firmą Yamaha sięga 2012 roku, kiedy to producent fortepianów wsparł finansowo SPSF przy organizacji V Walnego Zebrania Członków.

Wspólne szkolenia

Po kilkuletniej przerwie, od 2017 roku Yamaha Music Europe i Akademia Umiejętności SPSF im. Erwina Stutza wspólnie organizują szkolenia. Dotychczas odbyły się cztery edycje „Budowa oraz konserwacja instrumentów hybrydowych” z wykorzystaniem systemów: SilentPiano, TransAcoustic i Disklavier. Łącznie w tych szkoleniach uczestniczyło 56 osób, w tym 7 uczniów z Technikum Budowy Fortepianów.

Dodatkowo Stowarzyszenie otrzymało dla swoich członków dwa miejsca (z noclegiem i wyżywieniem) na organizowanym przez Yamahę w dniach 5-9 listopada 2018 roku tygodniowym, intensywnym kursie z regulacji mechanizmu i intonacji. Prowadzącymi byli: Peter Salisbury, Kazuto Osako, Michał Bednarski i Sebastian Grima. Yamaha zapewniała nocleg i wyżywienie podczas szkolenia.

Marek Lamert, dyrektor Yamaha Music Europe GmbH – oddział w Polsce i Andrzej Chabracki, prezes SPSF

II etap współpracy

Rozmowy o nawiązaniu bliższej współpracy trwały od roku. 10 grudnia 2018 roku zarząd SPSF przyjął firmę Yamaha Music Europe GmbH – oddział w Polsce, jako członka wspierającego Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów. Uzgodniono jednak, że to jest pierwszy formalny krok do szerszej formuły współpracy – partnerstwa strategicznego. W ramach tego rozszerzą wspólną działalność edukacyjną o kolejne tematy szkoleń. Dodatkowo Yamaha Music Europe została partnerem serwisu internetowego, wspierając finansowo jego rozwój, zgodny z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Podpisane porozumienie obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku i zostało zawarte na czas nieokreślony. Strony porozumienia uzgodniły, że będą podejmować wspólne działania przyczyniające się do wzmocnienia pozycji społecznej i podniesienia prestiżu zawodu stroiciela, korektora i renowatora pianin i fortepianów.

W przyszłości możliwe są działania w zakresie wspólnej  organizacji konferencji, seminariów, warsztatów w Polsce i zagranicą, rozwoju szkolnictwa zawodowego w obszarze działań oraz podejmowanie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i społecznych przyczyniających się do wzmocnienia pozycji zawodowej i prestiżu stroicieli i renowatorów.

Yamaha Music Europe jest pierwszym producentem instrumentów muzycznych, z którym Stowarzyszenie współpracuje w tak wielu obszarach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top