Nowa pracownia techniczna Technikum Budowy Fortepianów

25 września została otwarta nowa pracownia techniczna Technikum Budowy Fortepianów. W uroczystości otwarcia uczestniczył Andrzej Chabracki, prezes SPSF oraz Elwira Fibiger, córka Gustawa Arnolda Fibigera III, patrona szkoły.

Część oficjalną uroczystości poprowadził dyrektor Janusz Matuszewski wraz z Marcinem Kaftanowiczem, z nauczycielem przedmiotów zawodowych oraz instruktorem praktycznej nauki zawodu. Marcin Kaftanowicz jest członkiem stowarzyszenia i pełnomocnikiem SPSF ds. TBF. W uroczystości wzięli udział udział goście reprezentujący władze Miasta Kalisza, kuratorium oświaty, przedstawiciele firm zajmujących się produkcją i renowacją fortepianów i pianin, Andrzej Chabracki, prezes Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów oraz Pani Elwira Fibiger – córka Gustawa Arnolda Fibigera III, patrona szkoły.

W nowej pracowni przy ul. Obywatelskiej 4 w Kaliszu będą odbywały się zajęcia praktyczne oraz egzaminy zawodowe. Pracownia jest niezbędna do realizacji nowej podstawy programowej. – Zajęcia praktyczne zaplanowane są dla 9 uczniów podczas jednej zmiany. Obecnie do Technikum Budowy Fortepianów uczęszcza 66 uczniów – mówi Janusz Matuszewski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu. Uczniowie po szkole podstawowej kształcą się w zawodzie technik budowy i strojenia fortepianów i pianin.

Otwarcie pracowni technicznej wpisuje się w kalendarz obchodów Roku Rodziny Fibigerów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top