Zarząd z silnym mandatem Walnego

19 września 2020 roku odbyło się XIII Walne Zebranie Członków. Pierwotnie było planowane 14 marca 2020 roku, jednak ze względu na stan epidemii zostało przesunięte o pół roku.

Od spotkania Walnego Zebrania w Gdańsku, 30 marca 2019 roku minęło półtora roku. To był intensywny czas dla Stowarzyszenia. Momentami trudny i burzliwy. Od marca br. świat żyje pandemią Covid-19. Z tego powodu przełożyliśmy o pół roku Walne Zebranie Członków pierwotnie zaplanowane w 14 marca br. w Łodzi.

Nieformalne rozmowy przed Walnym Zebraniem Członków

Nie tylko Piano Congress

Tematem wiodącym ostatnich 18 miesięcy były przygotowania do Piano Congress, światowego kongresu stroicieli, renowatorów i producentów fortepianów były w zaawansowanej fazie. To jednak nie był jedyny obszar działalności SPSF. W tym czasie nawiązaliśmy bliskie kontakty z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Zorganizowaliśmy dla Instytutu Muzyki i Tańca tygodniowy kurs dla muzyków zainteresowanych reorientacją zawodową w kierunku stroiciela fortepianów. Jesteśmy członkiem Komitetu Organizacyjnego Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu. Zrzeszamy najwięcej stroicieli w historii Stowarzyszenia. Podnosimy prestiż zawodu stroiciela na różnych polach, np. otrzymujemy laudację o zawodzie stroiciela od czołowych muzyków w Polsce, współpracujących z nami. Pozyskujemy członków wspierających stowarzyszenia (m.in. Pasja Jolanty Zalewskiej), mamy nawiązane partnerstwo strategiczne z Yamaha Music Europe – oddział w Polsce, rozwijamy współpracę z Bluthner Polska. To tylko najważniejsze działania SPSF w ciągu ostatnich 500 dni.

Zbigniew Kozera w imieniu Komisji Rewizyjnej zawnioskował o absolutorium dla zarządu

Bez etosu nie ma stroicieli

Ważnym akcentem spotkania była dyskusja o etosie stroiciela. Został przypomniany Kodeks etyki Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów. Jego najważniejsze zapisy to:

  • Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów za kluczowe wartości uznaje: Integrację, Współpracę, Profesjonalizm, Odpowiedzialność
  • Kodeks ten powstał z zamysłem, by Członkowie SPSF przestrzegali najwyższych standardów profesjonalizmu, uczciwości zawodowej, kompetencji
  • Stroiciele powinni okazywać sobie wzajemny szacunek.
  • Stroiciel nie jest obojętny na odstępstwa od zasad etycznych ze strony innych kolegów.
  • Wszystkie sprawy sporne pomiędzy stroicielami powinny być załatwione polubownie.
  • Stroiciela fortepianów obowiązują zasady etyki ogólnoludzkiej, a ponadto wytyczne sformułowane w niniejszym Kodeksie.
  • Stroiciel powinien podnosić swoje kwalifikacje i wiedzę zawodową, korzystać ze szkoleń czy spotkań z innymi stroicielami mającymi na celu wymianę doświadczeń.
  • Kodeks etyczny wyraża podstawowe wartości oraz prezentuje normy uznawane przez Członków Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów za wspólne. SPSF szanuje ład społeczny oraz angażuje się w działania na rzecz przyzwoitości we wszelkich inicjowanych działaniach.
  • Stroiciele powinni solidarnie wspierać działalność Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów.
Elwira Fibiger, pierwszy członek honorowy SPSF była szczególnym gościem podczas Walnego

Elwira Fibiger dodatkowo podczas swojego wystąpienia przytoczyła fragmenty notatek z 1960 roku z „czarnego notesu” jej ojca, Gustawa Arnolda Fibigera III. Mówiła o etosie stroiciela, podkreślając, że bez etosu nie ma stroicieli i człowiek pozbawiony etosu i szacunku do innego stroiciela nie jest godny być absolwentem Technikum Budowy Fortepianów. Andrzej Chabracki zaapelował o wzajemny szacunek, niepomawianie w imię korzyści finansowych i wspieranie wspólnego dobra, jakim jest stowarzyszenie. Wtórował mu Wojciech Kozłowski, właściciel kaliskiej firmy Piano Renoavation, który zaapelował: bądźmy lekarzami fortepianów. Lekarz źle nie powie o innych lekarzach. Bądźmy jak lekarze.

Spotkanie w cieniu Roku Fibigerów

Silnym akcentem podczas spotkania w Kaliszu była rodzina Fibigerów. Obecne z nami były zarówno Elwira Fibiger (pierwszy członek honorowy SPSF), jak i jej córka Judyta Fibiger. Członkowie Stowarzyszenia zobaczyli wystawę Fibigerowie w Centrum Kulisiewicza Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. 18 września, Andrzej Chabracki prezes SPSF uczestniczył w imieniu Stowarzyszenia w uroczystości nadania godności Honorowego Obywatela Kalisza dla Gustawa Arnolda Fibigera III.

Stroiciele w przerwie obrad odwiedzili wystawę Fibigerowie

 

Nowe otwarcie w Piano Congress

Walne Zebranie Członków jednogłośnie dokonało zmian w statucie Stowarzyszenia, na mocy której pełnomocnicy tematyczni są powoływani przez zarząd, a nie Walne Zebranie Członków. Pełnomocnik nie jest równoległą z zarządem władzą Stowarzyszenia, a jedynie reprezentantem stanowiska zarządu na zewnątrz. Dokonane zmiany statutowe porządkują te kwestie. Dlatego decyzją zarządu Pełnomocnikiem SPSF ds. międzynarodowych został Sylwester Dmuchowski, a Pełnomocnikiem ds. TBF został Marcin Kaftanowicz. Wybór Sylwestra Dmuchowskiego zdynamizuje przygotowania wydarzenia Piano Congress i jest gwarantem dbania o interesy SPSF w relacji z Europiano z IAPBT.

Andrzej Chabracki, prezes SPSF opowiadał o 18 miesiącach pracy zarządu, jakie minęły od ostatniego spotkania w Gdańsku

Silny mandat dla zarządu

Walne Zebranie Członków w Kaliszu było podsumowaniem 18 miesięcy działalności Stowarzyszenia od ostatniego spotkania w Gdańsku. Członkowie mieli wiele pytań, zwłaszcza związanych z organizacją Piano Congress i zaangażowaniem finansowym SPSF. W tym czasie powstało wiele niedomówień czy dezinformacji. Zarząd odpowiedział na wszystkie wątpliwości. Transparentność i rzetelna informacja oparta na faktach i dokumentach przyniosła efekty. 21 z 26 uchwał przygotowanych przez zarząd (w tym sprawozdanie finansowe) zyskało 100 % akceptację Walnego podczas głosowania. Absolutorium dla zarządu zostało przyjęte przez 49 osób i jeden głos wstrzymujący i brak głosów przeciwnych. Pozostałe uchwały również zyskały akceptację z Walnego z pojedynczymi głosami wstrzymującymi. Członkowie Stowarzyszenia podkreślili swoje zaufanie do działań Andrzeja Chabrackiego jako prezesa SPSF i całego zarządu.

Pamiątkowe zdjęcie przed Centrum Rysunki i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, gdzie do 22 stycznia 2021 roku można zobaczyć wystawę Fibigerowie

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top