Powstał związek zawodowy stroicieli fortepianów

Z inicjatywy Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów, w Związku Zawodowym Twórców Kultury powstała sekcja fortepianmistrzów.

Pomysł powołania związku zawodowego pojawiał się w stowarzyszeniu od kilku lat. Impulsem do tego były sygnały, że stroiciele, pracujący w szkołach muzycznych czy w instytucjach kultury są narażeni na nierówne traktowanie przez pracodawców, są naruszane ich prawa pracownicze, a strojenie fortepianu jest zrównywane z naprawą np. instalacji hydraulicznej.

Często stroiciele są w grupie zaszeregowania z pracownikami administracyjnymi i obsługą techniczną. Ten brak rozumienia specyfiki zawodu, zwłaszcza w niektórych szkołach muzycznych, budzi nasz głęboki sprzeciw, któremu będziemy przeciwdziałać.

Stąd dzięki przychylności zarządu Związku Zawodowego Twórców Kultury, powstała sekcja fortepianmistrzów, która stwarza stroicielom potencjalną szanse obrony praw pracowniczych z jednej strony, a z drugiej daje konstytucyjną reprezentację ich praw poprzez związek zawodowy.

Do sekcji w dniu jej założenia zapisało się 15 członków stowarzyszenia.

Scroll to Top