Willi Jähne

Urodził się 16 lutego 1885 roku w Essen w Niemczech, rodzicami byli Wilhelm i Anna1. Obywatel niemiecki, wyznania ewangelickiego.

Do Bydgoszczy przybył we wrześniu roku 1912. Po pierwszej wojnie światowej Bydgoszcz została włączona do Polski, a Wilii Jähne pozostał w tym mieście. Prowadził zakład fotograficzny przy Gdańskiej 19, by później zatrudnić się w fabryce fortepianów Bruno Sommerfelda jako przedstawiciel handlowy. Własną działalność rozpoczął na przełomie 1925/26 roku  od składu fortepianów „Centrala Pianin” ul. Pomorska 10 (obecnie 15), tel. 17382. W roku 1928 mieszkał jako sublokator w kamienicy przy Chrobrego 173 (obecnie 22), gdzie również mieszkała Pani Kosznicka. Ogłoszenia o sprzedaży pianin Jähnego pojawiają się od sierpnia 19284 roku.

Końcem lat dwudziestych XX wieku gospodarka Polski zaczęła szybko się rozwijać. Był to najlepszy okres w międzywojniu. Wilii Jähne przeniósł swój lokal wystawowy na ulicę Gdańską 149, a fabrykę na ul. Kordeckiego 7-10, telefon 22255. Kapitał zakładowy w 1930 roku wynosił 60 tys. złotych.

Po zmianie numeracji w 1931 roku kamienica przy Gdańskiej 149 otrzymuje numer 42, a Kordeckiego 7-10 zamieniono na numer 3 i 5. Właściciel i Pani Kosznicka w tym czasie  przeprowadzili się na Gdańską 34.

Światowy kryzys spowodował zapaść na rynku sprzedaży pianin i fabryka  Jähnego przestała produkować pianina, dodatkowo urząd celny wytoczył firmie sprawę karno-skarbową na kwotę 23500 zł, dlatego właściciel 10 sierpnia 1932 roku powołał spółkę z o.o. razem z Ireną Kosznicką. Do spółki wniesiono udziały w kwocie 15 i 5 tysięcy złotych, jednak w gotówce tylko 5 tysięcy, a resztę jako wyposażenie fabryki, półfabrykaty i cztery gotowe pianina „W. Jähne” i „Heizmann”. Po uprawomocnieniu się spółki Irena Kosznicka dokonała cesji swoich udziałów na Florentynę Kunisch, pobierając od niej 5 tys. w gotówce, a Willi  Jähne sprzedał swoje udziały Fryderykowi Jähne w Essen jako zwrot wcześniejszej pożyczki6. Willi  Jähne na przełomie  lat 1932/33 zamieszkał w lokalu przy ul. Królowej Jadwigi 19/1, a 2 maja 1933 roku odnotowano, że się wyprowadził do Niemiec. Prasa bydgoska opisywała sprawę Jähnego w dość sensacyjny sposób, obecnie trudno dociec jak było naprawdę. Komornicy w latach 1933-35 zlicytowali resztki majątku fabryki. Wykreślenia spółki z rejestru handlowego dokonano w marcu 1936 roku.

Od czasu do czasu pojawiają się pianina sygnowane nazwiskiem  W.Jähne. Ich numeracja jest dość niespójna. Najwyższy, numer jaki spotkałem, to 5384 zapisany w akcie notarialnym o powołaniu spółki. Zwykle są to pianina o wysokości 130 cm z mechanizmem Continental i Lexow, o ładnym wyglądzie. Oczywiście, prawie stuletnie pianina, które przetrwało zawieruchę II wojny najczęściej nadają się do kapitalnego remontu, lecz w swoich czasach były to dobre instrumenty.

Przypisy:

  1. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, karta meldunkowa Willi Jähne.
  2. Książka adresowa miasta Bydgoszczy, 1926.
  3. Książka adresowa miasta Bydgoszczy, 1928.
  4. Dziennik Bydgoski, 1928, R.22, nr 190.
  5. Dziennik Bydgoski, 1929, R.23, nr 67.
  6. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy. Zbiór pism w sprawie rej. [rejestrowej] firmy: Fabryka Fortepianów W. Jähne spółka z ogr. [ograniczoną] poręką w Bydgoszczy sygn. 1019.

Linki:

Opracował:

Janusz Starzyk

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top