Herman Finster

Urodził się 3 listopada 1896 roku w Łodzi jako syn Augusta i Augusty z domu Lindner, mieszkał w Łodzi w domu rodzinnym przy Lipowej 48.  2 stycznia 1919 roku ożenił się z Doroteą Seide (ur.28 września 1899 roku) córką Roberta i Emilii z domu Heyne i zamieszkał w domu teściów w Łodzi ul. Zakątna 79. W akcie ślubu zapisano, że młodzian był majstrem przędzalnianym. Herman Finster razem z Oskarem Küchlerem w roku 1923 uruchomił skład pianin i fortepianów.

Współpraca z Küchlerem nie trwała długo, bo już od stycznia 1925 roku w ogłoszeniach jest sam Finster, a za niezapłacone podatki zostaje zlicytowane pianino. Kolejne lata działalności były dość spokojne, Finster rozbudowywał firmę, a w 1929 roku założył telefon. W 1930 roku postanowił rozbudować pomieszczenia i uruchomić fabrykę pianin. Plany rozbudowy zatwierdził 19 listopada 1930 roku.

Od wiosny 1930 roku pojawiają się ogłoszenia o nowych pianinach z fabryki H. Finstera.

Trudno określić, czy Finsterowi udało się wyprodukować jakieś pianina, bo światowy kryzys spowodował zapaść gospodarczą i problemy finansowe właściciela. Na poczet niezapłaconych podatków komornik zlicytował pianino, a w ogłoszeniach z 1931 roku już nie pojawia się nazwa fabryki, ale sprzedaż fortepianów i pianin innych firm. Jednak w dwóch ogłoszeniach o licytacji komorniczej pojawia się pianino firmy „H. Finster”. Nie wiadomo, czy to nie błąd, ale gdyby istniał taki instrument, to Hermana Fisnstera można by zaliczyć do polskich producentów pianin.

W kolejnych latach Herman Finster popadał w coraz większe długi. Nie spłacał wystawionych przez siebie weksli. W 1933 roku kolejna kontrola z urzędu stwierdziła, że wytwórnia została zlikwidowana. Wyprowadził się z Zakątnej i zamieszkał przy ulicy 6-Sierpnia 26. Finsterowie się rozwiedli 2 grudnia 1941 roku.

Opracował:

Janusz Starzyk

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top