Kazimierz Chamski

Urodził się w Warszawie 27 sierpnia 18871 roku jako pierwsze z dziesięciorga dzieci Jana Józefa i Michaliny z domu Tobolczyk.

W Warszawie w 1914 roku Kazimierz Chamski ożenił się ze Stanisławą Marią z domu Śledź (ur. 9 sierpnia 1894 roku)2. Tam też urodziły się ich dzieci: Jerzy (ur. 15 sierpnia 1915 roku) i Irena Romana (ur. 13 kwietnia 1919roku). W marcu 1920 roku wyjechali do Łodzi3 i zamieszkali przy Piotrkowskiej 223, a już w lipcu 1921 roku wyjechali do Brzezin. Piętnaście lat później rodzina Chamskich przybyła z Warszawy do Bydgoszczy. Książka adresowa Bydgoszczy z 1928 roku odnotowuje Kazimierza Chamskiego, technika fortepianowego, pod adresem Kościuszki 48, jako sublokatora. Rok później figuruje już pod adresem Chocimska 9 i pod tym adresem ogłasza się w prasie:

Strojenia i wszelkie reperacje fortepianów, pianin wykonuję fachowo. Ceny niskie Chamski Chocimska 9.

Zmiana numeracji przeprowadzona w Bydgoszczy w 1931 roku spowodowała zamianę numeru z 9 na 22 i na karcie meldunkowej zanotowano adres zamieszkania Chocimska 22/34.  

W lutym 1930 roku, Kazimierz Chamski i Mikołaj Kałuża, założyli spółkę z ograniczoną poręką pod nazwą „ K. Chamski Fabryka Fortepianów i Pianin Sp. Z o.o.” z kapitałem zakładowym 45.000,- zł. Adres fabryki to Bydgoszcz ul. Jagiellońska 605.

Fabryka najpierw mieściła się przy Kościuszki 27, a w kwietniu została przeniesiona na Jagiellońską 62 (w dokumentach spotyka się zamiennie numer 60), niedaleko fabryki Bruno Sommerfelda.

Od kwietnia 1931 roku pojawiają się sądowe ogłoszenia o odroczeniu wypłat z majątku firmy K. Chamskiego, a sam właściciel w swoich ogłoszeniach poleca już same usługi strojenia i gruntownych reperacjach pianin i fortepianów.  Końcem 1931 roku Kazimierz Chamski z rodziną przeprowadzają się na ulicę Długą 47 m.2, a w grudniu 1932 roku wyprowadzają się do Kalisza, gdzie zamieszkali przy ulicy Św. Stanisława 1. Niedziałająca spółka została wykreślona z rejestru handlowego dopiero w maju 1937 roku.

Kilka pianin Kazimierza Chamskiego zachowało się do dzisiaj. Jedno znajduje się w kolekcji zabytkowych fortepianów w Ostromecku, na stronie http://arspolonica.ocross.net/pianino-k-chamski-bydgoszcz/?highlight=chamski są opisane dwa o numerach 1079 i 1070, a w komentarzach jest nr 1032. W ogłoszeniach internetowych jest pianino o numerze 1061. Można spodziewać się, że z fabryki wyszło 80-100 egzemplarzy.

Kazimierz Chamski w Kaliszu pracował w fabryce A. Fibigera, a później powrócił do Warszawy, gdzie był stroicielem fortepianów przed i podczas II wojny światowej (Sigismundstr. 6.)

Zmarł w Warszawie 6 marca 1946 roku, co odnotowano przy akcie urodzenia i ślubu.

Przypisy:

  1. https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9233d&sy=155&kt=1&skan=566-569.jpg
  2. https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&ar=8&zs=9247d&sy=4535&kt=1&plik=126-127.jpg
  3. Spis ludności Łodzi, Archiwum Państwowe w Łodzi. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/6209037  skan 233.
  4.  Karta meldunkowa Kazimierz Chamski, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.
  5. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Zbiór pism w sprawie K. Chamski Fabryka Fortepianów i Pianin, sygn. 981

Opracował:

Janusz Starzyk

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top