członek SPSF

Andrzej Sutowicz

Obszar działalności

województwo
Biografia
Absolwent Technikum Budowy Fortepianów z 1991 roku. Później praca w firmie organmistrzowskiej gdzie zdobywa dyplom czeladniczy, a następnie mistrzowski. Posiada firmę, która zajmuje się remontami organów zabytkowych oraz budową nowych organów. Zajmuje się strojeniem oraz korektą pianin i fortepianów. Opiekuje się organami między innymi w Akademii Muzycznej w Łodzi, Filharmonii Łódzkiej, Archikatedrze Łódzkiej, Szkole Muzycznej w Łodzi, Pabianicach, Lutomiersku. Zbudował organy dla Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Scroll to Top